Galerie: Roztroušená skleróza

Pacienti trpí poruchami zraku, citlivosti, hybnosti, koordinace a rovnováhy. Mají problémy s řečí, trápí je svalové křeče, únava, akutní i chronické bolesti, změny nálad, deprese a poruchy paměti. Roztroušená skleróza je nemocí mladých lidí. Propuká obvykle mezi 20.– 40. rokem věku Tradičními problémy jsou zhoršení chůze, neobratné ruce, brnění poloviny těla, mravenčení v končetinách, snížená citlivost, rychlá únava či závrať Roztroušená skleróza bohužel nemá jednoznačné projevy, jež by byly jejím jasným indikátorem Včasná léčba zásadně ovlivňuje průběh nemoci i zdravotní kondici, choroba je navíc ovlivnitelná pouze v časné fázi Cílem léčby je zpomalení či zastavení rozvoje nemoci, pomáhají přitom nové biologické léky Onemocnění u většiny pacientů vede k invaliditě a předčasnému úmrtí Blahodárný vliv na stav nemocných mají relaxace a kvalitní spánek. Na chronické bolesti, křeče i deprese ale účinkuje léčebné konopí Úspěchy v léčbě vedou ke kratším pobytům v nemocnicích a díky včasnému nasazení vhodných biologických léčiv lze navodit dlouhodobý klidový stav, tzv. remisi