Galerie: Ve Svratce při návratu do let minulých ožili slavní filmoví hrdinové