Galerie: ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE. Zlepšit obraz zemědělství v očích veřejnosti mají různé osvětové akce