„Výchova budoucích hasičů a také nabídka další volnočasové aktivity dětem z Dolního Města. To byly důvody, které nás vedly k tomu, abychom oddíl mladých hasičů založili,“ vzpomíná Růžena Moravcová.

Dolnoměstští mladí hasiči, tedy žáčci a dnes už i dorostenci, se scházejí po celý školní rok každý pátek. Teoreticky, ale i prakticky pilují všechny potřebné znalosti a dovednosti, které se coby účastníci celoroční postupové soutěže Plamen musejí naučit. „Je to jen pár dní, co jsme s našimi nejmladšími dětmi byli na Vepříkovském dětském poháru v požárním útoku,“ pokračuje Moravcová. „Šlo o jejich vůbec první soutěžní vystoupení a měly velkou trému. Na výsledku to bylo znát,“ usmívá se. Pokud si někdo myslí, že se mladí hasiči věnují výhradně jen vážné hasičské tématice a přípravě na hasičské soutěže, mýlí se. Pravidelně se účastní i Lipnického srandamače, což je sice také klání v požárním sportu, ale už podle názvu je zřejmé, že v tomto případě jde hlavně o legraci.

Oddíl aktivně vstupuje i do života obce, mnohdy v roli pořadatele nebo spolupořadatele. V září začíná drakiádou, pokračuje výtvarnou dílnou a zimní mikulášskou nadílkou. „Před Vánocemi tradičně spíme ve zbrojnici, a to si tam i sami vaříme,“ pokračuje Moravcová a vypočítává další akce.

Neschází mezi nimi masopust, velikonoční výtvarná dílna, dětský maškarní ples, pohádkový les, Střelecký den a mnohé další. „Už teď se těšíme na 4. července, kdy si se všemi hasiči připomeneme 120. výročí založení hasičského sboru v Dolním Městě,“ podotýká Moravcová.

Oddíl mladých hasičů se těší podpoře obce, která na jeho činnost přispívá. Růžena Moravcová s dětmi pracuje zcela zadarmo, organizačně jí pomáhají i ostatní členové Sboru dobrovolných hasičů. „Do vedení oddílu se snažím zapojit i starší dceru Kristýnu, která má už teď na starosti naši oddílovou kroniku,“ říká Růžena Moravcová.

Kozlův počin
Růžena Moravcová z Dolního Města není ve své rodině jediná, která má k lidem sv. Floriána blízko. Do práce oddílu mladých hasičů, který vede, zapojila i své dvě dcery. A aby toho u Moravcových nebylo málo, hasičsky činný je i její manžel Jaroslav – v Dolním Městě je starostou Sboru dobrovolných hasičů.

Mladí hasiči pod vedením Růženy Moravcové spolupořádají celou řadu akcí pro ostatní děti z Dolního Města a okolí. V době, kdy oddíl vznikl, se mladým hasičům věnovali s Růženou Moravcovou ještě tři dospělí vedoucí. Dnes s dětmi pracuje úplně sama.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE:
www.denik.cz/hasici