To haberští hasiči jsou o 30 let starší. Když se občané, kteří již osmnáct roků vlastnili dvě stříkačky, dali v květnu 1879 dohromady, zavázali se, že z nového spolku nebudou dělat žádný holubník.

Příslušný paragraf tehdy sepsaných stanov stojí za ocitování nejen pro kouzlo jazyka a stylu, ale také pro obsah, vyjadřující sice demokracii, ale také oddanost a kázeň: „Ze sboru vystoupiti dobrovolníkům jest v každý čas svobodno, musí však dříve vystoupení své buď písemně, nebo ústně správní radě oznámiti, aby se nastálá mezera včas novým údem vyplniti mohla.”

Farář Zemek byl také hasičem

I jiné epizody z historie lze číst v publikaci, kterou si haberští hasiči vydali k letošnímu jubileu. Zajímavá je například hned úvodní vzpomínka na faráře Václava Zemka, který v haberské farnosti působil od roku 1953, jako jeden z mála duchovních byl činným hasičem a byl zvolen jednatelem sboru.

Jeho pohřbu 7. prosince 1996 se nikoli náhodou zúčastnily stovky hasičů z širokého okolí.

Starosta je i velitelem sboru

Dnes je vůdčí osobností Sboru dobrovolných hasičů v Habrech jeho velitel Jiří Rainiš, jinak starosta města. Poprvé se velitelem stal již v roce 1972.

„Není až takovou výjímkou, když první muž obce je starostou hasičského sboru, ale málo je případů, kdy starosta města je velitelem sboru, a navíc - tak dobrých velitelů, jakým je Jiří Rainiš, není nadbytek,” říká starosta Okresního sdružení hasičů Havlíčkobrodska a současně starosta Krajského sdružení hasičů Vysočiny František Grubauer.

Ivo Havlík