V Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o tom visí dramatický obraz Jaroslava Panušky. „Následky požáru nebyly zahlazeny dodnes, výrazné stopy jsou patrné zejméma v Trčkovském paláci, ze stropu trčí ohořelé fošny. Protože v plánu není rekonstrukce hradu, ale pouze jeho konzervace, stopy po požáru zůstanou trvale,” říká kastelán hradu Marek Hanzlík.

O čtyři roky později byl v Lipnici založen sbor dobrovolných hasičů. Kuriózní je, že mezi prvními hasiči byli členové pěveckého kroužku a farář Josef Tichý.
Jeden ze zakládajících členů za hasičskou čest o deset let později položil život - tkalce Václava Štěpánka tažení stříkačky k ohni v Dolním Městě vyčerpalo až k smrti. Jak výjimečné postavení hasiči z Lipnice měli, svědčí seznam obcí, do nichž se stříkačkou spěchali, ty dálky s koňskou tažnou silou jsou neuvěřitelné: Německý Brod, Humpolec, Světlá nad Sázavou, Okrouhlice, Krásná Hora, Věž, Bratroňov, Jedouchov, Kojkovice, Vadín, Březinka, Babice, Perknov, Vitonín, Volichov, Vilímovec, Lipník, Dolní Město, Radostovice, Meziklasí, Koňkovice, Loukov, Bystrá, Řečice, Budíkov, Kejžlice a Čejov.

Kámen pro českého starostu

Nejvýznamnější osobností českého hasičského hnutí první poloviny 20. století byl bývalý starosta Německého Brodu František Raupach. Je pochován na starém hřbitově u kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě.

„Muži, který byl od roku 1934 starostou České zemské hasičské jednoty, chceme odhalit pamětní desku. Jsem rád, že se za tuto myšlenku postavil sbor dobrovolných hasičů v Lipnici nad Sázavou a že pod svůj osobní patronát si to vzal Boleslav Dlouhý, který dvacet let stál včele tohoto sboru,” říká František Grubauer, starosta okresního sdružení hasičů Havlíčkobrodska.

Ivo Havlík