Jaroslav Pospíchal, člen tamnějšího sboru a současně člen výkonného výboru Okresního sdružení hasičů, každý den usedá k počítači a na webové adrese www.dh-vysocina.cz přibližně dvě stovky sborů v okrese a nesčetný počet jedinců, i nehasičů, aktuálně informuje, co se v hasičském hnutí na Havlíčkobrodsku děje.

„Právě jsem připravil pokyny k výročním valným hromadám, které se budou konat v prosinci a lednu, na internet zařadil vzory správně zformulovaného usnesení, bezchybně sepsaného zápisu o schůzi a jiné věci. Starostové, velitelé a jednatelé sborů si tyto předlohy mohou stáhnout a ušetří si tím nepopulární úřednickou práci. Pomáhá to také Okresnímu sdružení hasičů, protože kromě úspory poštovného dostáváme formálně shodná a přehledná hlášení o činnosti našich sborů,” říká nositel titulu Zasloužilý hasič.

Bývalý technolog československých železnic byl v letech 1993-2006 starostou Šlapanova a stejně dobře ke spokojenosti občanů (podle průzkumu čtyř z pěti) tvoří webové stránky obce.

Aby projeli vraty, upouštěli pneumatiky

A má také zásluhu na tom, že místní rozhlas je přímo napojen na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Občané Šlapanova a místních částí Šachotín a Kněžké jsou okamžitě informování o požáru, velké vodě nebo jiné mimořádné události.

Hasiči ve Šlapanově jsou od roku 1874, tedy 135 let. Kdo projíždí vesnicí, jistě ho zaujme dobová zbrojnice. Byla stavěna pro koňskou stříkačku a když v ní po válce chtěli zaparkovat Tatru 805, museli z pneumatik pokaždé upustit vzduch, jinak by neprojela nízkými vraty.

Dnes je sbor, žel, jediným v okrese bez cisternové automobilové stříkačky, ačkoli je zařazen mezi poloprofesionální jednotky požární ochrany.
K ohni a jiným neštěstím hasiči jezdí vyřazenou Avií ze šlapanovského Čepra. Věří však, že i cisternu jednou budou mít.

Už pro ni budují novou zbrojnici, samozřejmě - s vyššími vraty.

Ivo Havlík