Ne dost na tom - starosta vesnice Václav Husák byl jedenáct let profesionálním hasičem v Ledči nad Sázavou a v Kožlí velí zásahové jednotce. To už je síla schopná vůdčí role.

„Když jsme se před několika lety rozhodli kandidovat a posílit hasičský živel v zastupitelstvu, věřili jsme, že pro náš sbor uděláme ještě více. Ale brzy jsme poznali, že do obecní samosprávy jsme nebyli zvoleni za hasiče, ale za všechny občany. A proto pořád jezdíme se starou cisternou z roku 1984, do níž se nám nic nevejde a schází v ní vysokotlaké čerpadlo. Nekupujeme nové auto a nestavíme jinou zbrojnici. Ves potřebovala položit vodovod a opravit zchátralý kulturní dům,” vysvětluje starosta Husák, proč své původní plány hasiči sami neprosazují.

Ačkoli sbor v Kožlí byl založen v roce 1897, dosud nemá prapor, nepočítáme ovšem standartu, která do Kožlí přišla jako nejvyšší vyznamenání před 45 lety z ústředního výboru Československého svazu požární ochrany a visí na nejčestnějším místě, hned vedle obecního praporu.

Publikace mapuje historii sboru i obce

„Před oslavou 110. výročí zrodu spolku jsme si přáli hasičský prapor, ale peníze jsme vložili do historické publikace. Nelitujeme, přimělo nás to podrobněji zmapovat naše dějiny. Některé detaily nejsou zapsány v kronice a odcházejí z živé paměti skonem našich veteránů. Mnohé si vzal do hrobu náš kronikář František Hálek, byť se dožil 95 let. Leccos jsme zachytili v poslední chvíli a kdybychom otáleli, bylo by ještě hůř,” soudí Bohuslav Prchal, jehož otec shodného jména je starostou sboru a hasičem byl také dědeček.

Právě na Prchalech, a také na příjmení Pecha, je obtížné určit, kdo byl kdo v hasičském hnutí v Kožlí. Vždyť sborem už prošlo dvacet Prchalů a čtyřiadvacet Pechů! „Ani Vojířů nebylo málo, a když tři generace po sobě nesly křestní jméno Karel, kdo by se v tom za chvíli vyznal,” přiznává strojník požární cisterny Karel Vojíř.

I jeho hasičské kořeny mají sílu několika generací. Pod redakcí Pavla Peška se zrodila obsahem i formou zajímavá publikace dějin sboru a tím pádem také obce. Kozlík, který si našel své místo na praporu obce Kožlí, bude na svůj skok na hasičský prapor ještě chvíli čekat. Ale dočká se.

Ivo Havlík