„Lví podíl na tom má Ministerstvo kultury, které uvolnilo vysokou finanční částku, aby mohly být odměněny zlaté ruce Lenky Dolanské a zaplaceny látky, nitě a barvy. Náklady přišly na 120 000 korun,” říká archivář muzea Stanislav Bárta.

Prapor si nechal z hedvábné látky ušít a vymalovat náš nejstarší hasičský spolek s českým velením - sbor ve Velvarech v okrese Kladno. Zaplatil za něj 450 zlatých, což byly peníze převyšující cenu kárové stříkačky.

Zástavě bylo požehnáno 26. srpna 1868, to sbor fungoval čtyři roky, a byla vydána pamětní medaile, která je rovněž uložena ve sbírkách hasičského muzea v Přibyslavi.

Z dobového popisu lze usuzovat, že první pochod s praporem přerostl v národní manifestaci: „Město obléklo se do šatů slavnostních… vlály na všech domech prapory červenobílé, na všech byly zavěšeny čalouny, věnce a pletence z bujné zeleně… Na domech poutala hesla: Vytrvalostí zvítězíme! - Kdo vlast nemiluje, Čechem ať nesluje”, referoval dobový tisk.

„Velvarský prapor byl vyhotoven zajímavou technikou malby na hedvábí. Na lícové straně je oválné pole s vyobrazením svatého Floriána lemované žluto-fialovým ornamentálním motivem komponovaným do čtverce. Rubová strana praporu je červená a je na ní zlatě lemovaný štít se znakem města Velvary. Po obvodu je motiv lipových větví s listy,” popisuje podobu cennosti ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek.

Z lícní strany třetina chyběla

Dodejme, že k praporu byly vyšity i tři stuhy v barvách červené, modré a bílé. V roce 1874 byl obraz svatého Floriána vyříznut, zarámován a uložen. Na jeho místo bylo všito nové světcovo vyobrazení.

V roce 1946 si velvarský sbor nechal vyšít nový prapor a ten původní v roce 1983 zapůjčil a posléze daroval hasičskému muzeu v Přibyslavi.

„Žel, není zdokumentováno, v jakém stavu byl tehdy prapor k nám dovezen a uložen do hlubin depozitáře,“ říká archivář. „Vytažen na světlo byl v roce 2008 v souvislosti s přípravou 4. českého vexilologického kongresu v Přibyslavi. Sto čtyřicet let starý originál byl však shledán v žalostném stavu.

Hedvábí bylo silně zašpiněné a poškozené. Chyběla celá třetina lícové strany. Malba na hedvábí byla rozpraskaná a odlupovala se,” vzpomíná. „Rozsah poškození praporu dosahoval 44 procent,” upřesňuje odborná restaurátorka.

V předjaří 2009 byly zahájeny práce na záchraně relikvie. Po demontáži byly jednotlivé díly vyčištěny. Tkaniny a malba byly zpevněny a vyztuženy a vše bylo opět sesazeno dohromady.

Vystavena je replika

Deset měsíců trvající rekonstrukce skončila teprve před několika dny. Veškeré postupy byly podrobně dokumentovány a budou prezentovány na nejbližší celostátní konferenci restaurátorů.

A bude tento prapor v přibyslavském muzeu vystaven? Trvale nikoli.

Je to mimořádně cenná památka českého a dokonce evropského hasičského hnutí. Trvalé umístění v expozici by jí škodilo. Vystavena je proto věrná replika. Přes 140 let starý a mistrovsky opravený originál byl odborně zabalen a předpisově uložen zpátky do temperovaného depozitáře.

Ivo Havlík