Česká Jablonná čtyřkolový stroj koupila v roce 1909 od proslulého výrobce požární techniky R. A. Smekala.

Sám velký vynálezce expedici potvrdil ručně psaným dopisem, který se ve vsi dochoval jako doklad vysoké úcty bohatého pražského továrníka k chudému zákazníkovi: „Slavný sbore hasičů, na ct. telegrafickou zprávu odpovídáme zdvořile, že ct. objednávku Vaši ještě dnes zasíláme na ct. adresu Vaši. Prosíce za laskavé prominutí, že pro velký nával zakázek jsme dříve tak učiniti nemohli, poroučíme se a znamenáme v dokonalé úctě.”

Stříkačka byla naložena na vagon ve stanici Smíchov a za čtyři dny doputovala do Přibyslavi. Tam ze starého nádraží stroj do vesnice dotáhl pár koní.
Stříkačku po generální opravě, o níž se postaraly zlaté ruce dobrovolných hasičů, nyní čeká opačná jízda. Nikoli zpět na přibyslavské nádraží, ale do hasičského muzea.

„Je to krásná, mistrovsky rekonstruovaná stříkačka, v muzeu pro ni uvolňujeme čestné místo. Bude stát za kovanou a prosklenou branou v průčelí zámku, takže na ni bude vidět z frekventované Husovy třídy. V záři bodových reflektorů bude viditelná také v noci. Žádnému jinému exponátu se u nás nedostalo cti, aby byl trvale na očích kolemjdoucích lidí,” říká Jiří Pátek, ředitel našeho ústředního hasičského muzea v Přibyslavi.

„Jsme tomu rádi, stříkačku jsme pracně a nákladně opravili, v malé zbrojnici pro ni nemáme místo a je škoda ji strčit do stodoly,” těší se starosta hasičského sboru v České Jablonné Pavel Janů.

Malá vesnice stříkačku splácela se značnými obtížemi deset let, opakovaně žádala o odklad splátek a úroků. Zklamání přišlo z Vídně i Přibyslavi. Císař odmítl pustit groš a stejně se zachovala přibyslavská spořitelna.

„Kde je spravedlnost, korunu z Přibyslavi naši předkové neviděli a teď tam bude náš stroj ozdobou města,” komentují stěhování technické památky někteří místní patrioti.

Ivo Havlík