V zásahové jednotce bylo v loňském roce celkem 22 členů. Přijati byli tři noví členové, jeden ukončil činnost.

„Nyní máme tři velitele, jednoho řidiče, čtyři řidiče-strojníky, čtyři strojníky a deset členů. Každou poslední sobotu v měsíci se scházíme, abychom si osvojili teoretické znalosti a především provádíme praktický výcvik,“ upřesňuje Staněk.

Výjezdová cvičení a zásahy

Ovšem opravdovou prověrkou jsou výjezdová cvičení a zásahy. Cvičení absolvovali hasiči v loňském roce dvě. Dálkovou dopravu vody z Podmoklan do Hudče, druhý byl zásah v textilním závodě Dekora a nakonec také účast u následků letecké nehody u místní části Hlína. Družstvo žen i dvě družstva mužů se v roce 2009 pravidelně zúčastňovala soutěží v požárním sportu.

Za zmínku stojí podle Staňka druhé místo žen na okrskové soutěži v Podmoklanech, první místo ve Vepříkově a Údavech. Muži se mohou pochlubit druhým místem na netradiční soutěži na domácí půdě.

Ani nejmenší hasiči nezaháleli. Jejich řady se rozšířily o dalších 13 členů. Například v soutěži Plamen v konečném součtu s podzimním kolem obsadily děti ve své kategorii obě družstva čtvrté místo. Tři družstva mladších hasičů dobře reprezentovala v soutěži v Nové Vsi u Chotěboře. Starší skončili na třináctém místě ze 44 družstev. To je podle Staňka výborný start do letošního jarního kola hasičských dětských soutěží.

Hasiči v Sobíňově ale také pečují o kulturní a společenský život. Například organizují tradiční ples, pomáhají při akci Den země, připravili pouťovou zábavu.