„Přijede odhadem 70 až 80 účastníků, z toho asi 50 delegátů a dále hosté z řad zástupců kraje, města a politicky činných osob,“ uvedl vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Josef Culka, který 42 let působil ve sboru dobrovolných hasičů v Petrkově.

Slavnostní setkání se koná ve středu 20. října v Lipnici nad Sázavou od 8,45 hodin. Po prohlídce hradu a exkurzi do Provozně účelového zařízení Parlamentu České republiky se od 13 hodin koná zahájení Aktivu zasloužilých hasičů.

Setkání každoročně pořádá Krajské sdružení dobrovolných hasičů kraje Vysočina ve spolupráci s Aktivem zasloužilých hasičů.⋌(pst)

Zasloužilý hasič
Titul „Zasloužilý hasič“ se uděluje členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolné požární ochrany a aktivně se podíleli na realizaci jejího humánního poslání. Uděluje se zpravidla po pěti letech po udělení medaile “Za mimořádné zásluhy“ při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. V okrese Havlíčkův Brod byl tento titul udělen poprvé 13. 5. 1988 a do současné doby bylo v tomto okrese uděleno 48 titulů.