Tento týden se na tom v Přibyslavi dohodli starosta českých dobrovolných hasičů Karel Richter, ředitel Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiří Pátek a šéf Hasičského záchranného sboru ČR generál Miroslav Štěpán.

Zatímco přibyslavské muzeum již vešlo do širokého povědomí nejen u nás, ale také ve světě, zbirožské muzeum si o přízeň milovníků historie říká teprve od nedávna. Navzdory začátkům ve svých sbírkách už má několik dědečků automobilů, například automobilovou stříkačku na podvozku Škoda 505 z roku 1928 nebo cisternu na podvozku Praga RN z roku 1952.

Zachránit auta před šrotováním

„Musíme začít sbírat poválečné a pozdější požární automobily, protože za chvíli zjistíme, že jsme všechno sešrotovali a na cisterny, které ještě nedávno jezdily k zásahům, se budeme dívat jen na fotografiích, například nám právě rychle mizí vozidla na podvozcích LIAZ nebo Tatra 148,” řekl v Přibyslavi nejvýše postavený profesionální hasič Miroslav Štěpán.

Starosta občanského sdružení hasičů Karel Richter ho podpořil v myšlence, že historie techniky se těžko chytá za příslovečný ocas. Naštěstí již není doba, kdy po válce platilo vládní nařízení šrotovat vyřazenou hasičskou techniku, protože republika potřebovala tavit ocel. Tak do nenávratna zmizely některé typy automobilů. Zůstaly pouze ty, které hasiči sešrotovali papírovým úskokem, odevzdali falešné potvrzení o sebraném šrotu a vůz schovali.

„Máme v našem depozitáři několik nevystavených starých aut, s nimiž do sevřeného prostoru renesančního zámku nevjedeme a také nám scházejí peníze na základní renovaci, aby se návštěvník nedíval na odpudivě rezavý vrak,” uvedl Pátek a některé automobily nabídl k trvalému zapůjčení. „Bude lepší, když budou stát v expozici, než u nás pod plachtou,” dodal Pátek.

Pokud do Zbiroha budou některé muzejní požární automobily z Přibyslavi převezeny, ocitnou se v sousedství zbirožského zámku, pod jehož prosklenou střechou maloval Alfons Mucha Slovanskou epopej, o níž se nyní pře Praha s Moravským Krumlovem.

Ivo Havlík