To se naučí hasičští záchranáři v rámci odborného zdravotního školení, které pořádá letos Centrum hasičského hnutí (CHH) v Přibyslavi.

Koná se celkem ve čtyřech cyklech po 15-20 hodinách teoretické i praktické výuky. Školení se koná vždy o víkendu jednou měsíčně až do května. Nejbližší školení se koná 17. března. „Celkem bude vyškoleno na sedmdesát členů dobrovolných i profesionálních hasičských jednotek. Na toto odborné školení jsme získali grant. Školení je realizováno Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a je plně hrazeno z evropských sociálních fondů,“ upřesnil ředitel centra hasičského hnutí Jiří Pátek.

Školení je rozděleno do čtyř kategorií. První pomoc při dopravních nehodách, která je zaměřena na zvládání úkolů u dopravních nehod, vyprošťování zraněných či zajištění bezpečnosti záchranářů při práci.

Hasiči se také učí zvládnout kritické stavy neúrazového původu. V rámci kurzu jsou procvičovány situace a poskytování první pomoci postiženým v bezvědomí, při nehodách nebo úniku toxických látek. To vše v rámci praktických ukázek.

Dále se hasičští záchranáři naučí, jak se chovat při poskytování první pomoci intoxikovaným osobám, jak zvládnout jejich případnou agresivitu.

„Školení je vedeno zkušenými záchranáři s dlouholetými zkušenostmi při poskytování první i následné pomoci. Celý kurz je zakončen teoretickou i praktickou zkouškou,“ doplnil ředitel CHH Jiří Pátek.