„Náš sbor má celkem 73 členů, z toho je 46 dospělých. Mezi dospělými je asi polovina žen. Celkem sedmnáct členů našeho sboru obdrží dnes různá ocenění za svou práci v řadách SDH, a to jak od našeho sboru, tak i od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeden z členů sboru dostane dokonce i ocenění od krajského hasičského sdružení. Devět členů sboru obdrží medaile za zásluhy a za příkladnou práci pro sbor," informovali velitel sboru Jan Pejzl a starosta Stanislav Hospodka.

Jedním z hlavních bodů sobotního programu bylo svěcení nové hasičské zbrojnice. „Hasiči jsou nejen ochránci lidských životů a majetku, ale nositeli kultury v obcích," zdůraznil přibyslavský farář Zdeněk Kubeš. Přítomnost duchovního byla až symbolická, neboť o hasičárně v Dobré se dá říci, že je skoro vymodlená. Hasiči o ni usilovali několik let. Ta stará nevyhovovala prostorově ani hygienicky.

Příspěvek slíbilo město Přibyslav, ale peníze se hned v rozpočtu nenašly. Jednání o rekonstrukci se vedla skoro dva roky.

Hasiči z Dobré získali do vlastnictví nové vozidlo Jeep, ale neměli ho kde garážovat. Do staré hasičárny se nevešlo. Stejně tak nebyly ve staré hasičárně prostory pro uskladnění nových zásahových obleků. Navíc do řad hasičů přibyly skoro tři desítky dětí, které se neměly kde scházet. Prvních rekonstrukčních prací na budově zbrojnice se hasiči z Dobré dočkali v roce 2010.

Hasiči sami rozebrali střechu, došlo na přeložení elektrického vedení, objekt se začal pomalu bourat. Příspěvek na stavbu ve výši asi 800 tisíc korun dalo hasičům město Přibyslav.
Stavbu provedla firma z Nížkova, podíleli se na ní i sami hasiči.

„Samozřejmě jsme měli radost, že se se stavbou přece jen začalo, protože celá záležitost se vlekla roky," zavzpomínal velitel sboru, Jan Pejzl. Zajímavou a originální dominantou zbrojnice je požární zvon. „Nechali jsme ho vyrobit ve Žďasu ve Ždáru nad Sázavou podle našeho vlastního návrhu. Výdaje za výrobu zvonu zaplatil hasičský sbor," upřesnil velitel Pejzl.

Děti mají vlastního maskota

Součástí bohaté historie Sboru dobrovolných hasičů v Dobré je v posledních letech ale hlavně založení dětského hasičského družstva, které má i svého maskota i svůj vlastní prapor. SDH Dobrá tak získala vůbec poprvé ve své historii dětské hasičské družstvo, které má za sebou dokonce už úspěšnou účast v odborných soutěžích.

Jeden ze zakládajících členů družstva, Jakub Kasal, reprezentuje svoji obec v hasičském sportu velmi úspěšně, dokonce i na republikové úrovni. Letos získal třetí místo a bronzovou medaili z Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu v Brně.

„Založit v Dobré hasičský oddíl složený z dětí a mládeže byl v roce 2007 zpočátku jen takový nápad. Chtěli jsme dětem nabídnout možnost, jak trávit smysluplně volný čas. Ani ve snu nás nenapadlo, že mladí hasiči budou tak dobří a tak úspěšní a budou mít o hasičský sport takový zájem," pochválil mladé hasiče velitel Pejzl. Zakladateli a vedoucími dětského oddílu hasičů v Dobré jsou Michal Janů a Josef Ptáček. Malým hasičům se věnují ve svém volnu, bez nároků na jakoukoliv finanční odměnu. V současné době dětský hasičský oddíl tvoří jak dorostenci, tak i nové družstvo „mrňousků."

„S nápadem založit hasičské družstvo dětí a mládeže od šesti do patnácti let přišel starosta SDH Dobrá Stanislav Hospodka. V podstatě nám tlumočil přání doberských dětí, které se chtějí také stát dobrovolnými hasiči jako dospělí. Potěšilo nás to, protože není nic lepšího, než když mají děti zájem o nějaký kroužek, místo toho, aby se potulovaly bezcílně po vesnici," chválí mladé hasiče v minulosti několikrát Michal Janů.

Dětské hasičské družstvo se schází jednou týdně v klubovně Sdružení dobrovolných hasičů v Dobré, od doby svého založení sbírají mladí doberští hasiči v kategorii družstev i jednotlivců na soutěžích v požárním sportu jednu medaili za druhou.