V současné době je na Havlíčkobrodsku podle Smutné celkem 184 dobrovolných hasičských sborů z toho 57 sborů se věnuje dětem a mládeži. „Na první pohled to není nijak vysoké číslo. Řeknete si, že těch sborů které se věnují dětem, by mohla být i polovina. Ale je potřeba si uvědomit, že ti, kteří si práci s dětmi vzali zasvé, to dělají ve volném čase a zcela zadarmo, na úkor vlastního soukromí,“ zdůraznila Smutná.

Jak dodala, je potěšující, že v poslední době přibývá mezi dětmi a mládeží zájemců o hasičský sport. „Největší zájem je mezi dětmi do patnácti let. Nicméně i později se některým hasičským sborům daří udržet zájem dorostenců, kteří se v hasičském sportu najdou. Dorostenci dostanou pak možnost uplatnění v hasičském sboru mezi dospělými, nebo se dokonce stanou vedoucími nějakého dětského oddílu,“ vysvětlila Květa Smutná. Jak upřesnila, je hodně důležitý hlavně příklad v rodině. Ona sama je dlouholetou členkou sboru dobrovolných hasičů v Uhelné Příbrami, hasičskou uniformu oblékla nakonec i její dcera.

Zábava pro všechny

Podle Květy Smutné je pro některé děti hasič vzorem. „Vidí v tom i kus dobrodružství. Chtějí mít jednou uniformu, jako ti dospělí, chtějí být hrdinou při hašení požáru,“ podotkla Smutná. Jak zdůraznila, hasičský sport dětem hlavně v obcích, kde je nedostatek kulturního a společenského vyžití, nabízí celoroční aktivitu a zábavu.

V krajské soutěži museli mladí hasiči prokázat svoje schopnosti v mnoha disciplínách.
OBRAZEM: Krajská soutěž mladých hasičů v Chotěboři si žádala to nejlepší

„A ta zábava je navíc přístupná všem dětem bez ohledu na sociální zázemí rodiny. Na rozdíl třeba od hokeje, kdy se jen investice do výzbroje malého hokejisty počítají na desítky tisíc korun, takže na takovou zábavu rodiny prostě nemají peníze. Hasičské sbory, které pracují s dětmi mají možnost na činnost také získat dotace, město nebo obec přispívá hasičům na vybavení a výzbroj, včetně uniforem. Kromě toho činnost mladých hasičů se neomezuje čistě jen na hasičský sport, ale přejímá některé prvky třeba od skautů nebo od Sokola. Děti se učí v kroužku první pomoc, topografii, vázání uzlů, učí se pohybovat v přírodě, jezdí na výlety, pořádají letní tábory. Starší se učí pomáhat mladším a slabším. Takže v hasičském kroužku najdou svoje místo jak děti sportovně zdatné a rychlé, tak i takové, jejichž silnou stránkou je spíš logické myšlení,“ shrnula Květa Smutná ve zkratce jaké možnosti a výhody nabízí dětem práce v hasičském oddíle.

Když se nechce…

Bohužel vedoucích dětských hasičských oddílů není moc. Podle Květy Smutné vůbec nezáleží na tom, jak početný je hasičský sbor v příslušné obci, ale jestli se ve sboru najdou lidé, ochotní obětovat svůj volný čas k výchově svých následovníků. „Když se nechce, je to ještě horší, než když se nemůže. Někdy je větší problém s dospělými než s dětmi. My jsme ochotni sborům ve výchově mladých hasičů metodicky pomáhat, ale nemůžeme tu činnost dělat za ně. Já na setkání dobrovolných hasičských sborů pokaždé tvrdím, že sborům, kteří nepracují s dětmi hrozí vyhynutí,“ povzdechla si Květa Smutná.

Cvičení energetiků ČEZ Distribuce a členů Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Díky cvičení se ukázalo, jak jsou hasiči a energetici sehraní

Děti, které se věnují hasičskému sportu mají možnost uplatnit svoje znalosti například v soutěži nazvané Hra Plamen. Ta vznikla v roce 1972 a od té doby se pravidelně koná jeden ročník za druhým. Hra byla od prvopočátku organizována pro mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. V současné době je do hry Plamen zapojeno přes 40 000 dětí do 15 let.

Pro děti umělecky nadané zase hasiči pořádají každoročně celostátní výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. Zúčastnit se mohou školy i jednotlivci, ve věku od pěti do osmnácti let, soutěž se dělí na část literární, výtvarnou a soutěž za pomoci digitální technologií. Letos se soutěže zúčastnilo v okrese Havlíčkův Brod 323 dětí, čtyři mateřské a čtyři základní školy a čtyři hasičské sbory.