Šestnácti hlasy byl prodej 3 199 kusů akcií, každá akcie za jednu korunu, definitivně schválen. Proti podanému návrhu byli čtyři zastupitelé, dva se zdrželi a tři z celkového počtu pětadvaceti se hlasování nezúčastnili.

Situace okolo transakce byla, zdálo se, všeobecně známá. Přesto se na zasedání rozproudila živá diskuze.

Název zůstává

Dohoda mezi městem a firmou ŽSD byla totiž rozdělena na dvě smlouvy. V první se řešil samotný prodej osmdesátiprocentního balíku akcií, druhá smlouva se týkala spolupráce mezi městem a firmou, která má své sídlo v Brně. Havlíčkův Brod v ní například potvrdil, že bude po dobu čtyř let, až do roku 2014, stále dotovat hokej mládeže, kam by měly finance přitéct přes bruslařský klub. Celková částka by měla činit 19,5 milionu korun.

Firma ŽSD se na oplátku například smluvně zavázala, že tým bude i nadále působit v Havlíčkově Brodě a že název klubu zůstane ve všech kategoriích stejný, a to minimálně do doby, než by se objevil další potencionální silný sponzor. Navíc Brňané slíbili, že budou dělat vše pro to, aby sportovní úroveň klubu s letitou tradicí neutrpěla.

„Podle vzájemných jednání s firmou ŽSD jsem nabyl dojmu, že se jedná o velmi seriózního partnera, a pokud chceme hokej v Brodě zachránit, nesmíme riskovat neschválení prodeje,“ uvedl během jednání místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Někteří zastupitelé ale smlouvy, potažmo samotný prodej, zpochybňovali a nabádali k větší opatrnosti. „Nejsem si úplně jistý, jestli jde o vyváženou smlouvu,“ řekl například Milan Plodík. Toho doplňoval i Zdeněk Kopecký, který chtěl hlasovat o obou smlouvách samostatně. To bylo zamítnuto, protože podle právního zástupce města nebylo možné smlouvy oddělit. „Navíc byly obě smlouvy vypracovány tak, aby nám přinášely co největší jistoty. Bylo vypracováno to nejlepší, co bylo v mezích našich možností,“ dodal právník Havlíčkova Brodu Lubomír Málek.