Přemístili se na sedačky, odtud dali najevo vedení HC Rebel svoji nespokojenost. „Byla to reakce na to, že jsme po čtrnácti letech museli opustit naši klubovnu, kam jsme si schovávali potřebné věci k fandění a nikdy s tím nebyl problém a samozřejmě reakce na dnešní dění ve vedení klubu?" prozradil předseda výkonného výboru Rebel Hearts Jiří Opršal a dodal: „Nikdy s klubovnou problém nebyl a najednou po nás zimní stadion, který je ve vlastnictví Technických služeb Havlíčkův Brod (TSHB), chce nájemné ve výši 18 tisíc korun. Vedení HC Rebel nám sice slíbilo vyklizení nějaké místnosti, ale nestalo se tak." Na tuto skutečnost zareagoval vedoucí střediska sportovních zařízení TSHB Jan Tomeček. „Jednalo se o nepronajatý bufet, nikoliv o klubovnu. Navíc členové Rebel Hearts užívali prostor bez smlouvy o pronájmu a rozporu s provozním řádem Zimního stadionu (přísný zákaz kouření, donáška pyrotechniky a alkoholu). Navíc fanoušci byli včas informováni o vyklizení. Nejdříve do 12. září a potom jsme lhůtu dvakrát protáhli, tedy až do 24. října," objasnil Tomeček.

Během třetí třetiny zmiňovaného utkání se brodští fanoušci otočili směrem nahoru, odkud zápasy sleduje vedení HC Rebel a skandovali hesla jako „Vedení, proč nás tak málo, proč nás tak málo" nebo „Brodský hokej pro fanoušky", který podpořil i hostující havířovský kotel se skandováním „Český hokej pro fanoušky".

Fanoušci: Setkali jsme se s arogancí

Sdružení Rebel Hearts jsou znepokojeni především z jednání  budoucích spolumajitelů (valná hromada akciové společnosti HC Rebel proběhne 29. října – pozn. autorů), dožadují se lepších podmínek pro aktivní fanoušky, vadí jim častá rotace hráčů a další. „Předali jsme vedení sepsaných zhruba devětadvacet otázek, na které bychom rádi slyšeli odpověď. Reakce byla až arogantní," prozradil jeden z fanoušků, Zdeněk Švec.

V obdobném duchu mluvil i Jiří Opršal: „Chtěli jsme se sejít se sportovním manažerem, panem Barusem, ale nakonec do kanceláře přišel pan Caska a jeho chování vůbec na nás nepůsobilo nadšeně. Samozřejmě on si obhajuje svoje kroky. Byla tam arogance. Nevím, jestli by takoví lidi měli působit ve sportovních klubech. Samozřejmě budeme za klub bojovat, ale jestli máme sílu s tím něco udělat, to nevím," dodal předseda výkonného výboru RH. Nerad dělám předčasná prohlášení. Po valné hromadě se vyjádříme, tedy po 29. říjnu," řekl Zdeněk Caska.

Ondřej Rázl