Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk. Seznámil ředitele s největšími plánovanými investičními akcemi kraje v sociální oblasti, mezi které bezesporu patří výstavba domovů pro seniory v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Humpolci a také druhá etapa transformace bývalých ústavů sociální péče.

„Jsem si vědom, že náročnost práce v sociálních službách neodpovídá finančnímu ohodnocení. O to více si vážím práce všech zaměstnanců," poděkoval ředitelům Franěk.

Další část setkání se věnovala provozním, ekonomickým a organizačním záležitostem příspěvkových organizací. Jako největší problém se téměř ve všech organizacích ukazuje nedostatek personálu pro zajištění bezproblémového chodu zařízení a jejich nedostatečné finanční ohodnocení. „Krajská samospráva vnímá tento problém jako velice urgentní, podrobně ho mapuje a připravuje konkrétní opatření, která by mohla napomoci nepříznivou situaci řešit," reagoval na podněty ředitelů Franěk.

Ředitelé si prohlédli i prostory Domova ve Věži.

Zařízení je jediným v kraji, jež pečuje o klienty s chronickým duševním onemocněním, které v důsledku biopsychosociálního nebo zdravotního postižení vyžadují permanentní ústavní péči, nikoliv však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

(tz)