VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Vyjádření Bruslařského klubu

Havlíčkův Brod - Vážení hokejisté, trenéři, vedoucí, rodiče a všichni příznivci mládežnického hokeje HC Rebel, v důsledku událostí posledních týdnů a v podstatě i celého roku 2014, dovolte, abychom se vyjádřili k situaci, která v Bruslařském Klubu Havlíčkův Brod nastala.

18.12.2014 4
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Libor Blažek

Nejprve trošku definic a pohledu do historie. Bruslařský klub Havlíčkův Brod (dále jen BK) je občanské sdružení, jehož členové jsou všichni hráči, trenéři a vedoucí týmů HC Rebel od nejmladších po juniory. BK je řízen 5ti členným výborem a dvoučlennou dozorčí radou. HC Rebel a.s. (dále jen HC) je akciová společnost, která vlastní tým dospělých a na základě uzavřených smluv má zaregistrované všechny hráče od nejmladších kategorií až po juniory, dále vlastní práva a licence na všechny soutěže hrané pod hlavičkou HC Rebel. Je řízeno tříčlenným představenstvem a tříčlennou dozorčí radou. Začneme trochou historie…v dobách, kdy ještě hokejový klub HC Rebel vlastnilo město Havlíčkův Brod, byla mezi BK a HC podepsána smlouva o spolupráci o výchově mládeže. Tato smlouva stanovila, že BK zapůjčí všechny členy mládežnických družstev bezplatně pro hokejovou činnost HC Rebel, dále že bude poskytovat všechny finanční prostředky ze získaných dotací na činnost mládeže atd. a že všichni budou registrovaní v HC Rebel. Nakonec ale tato smlouva v bodě o poskytování dotací nebyla naplněna, protože příjemce městské dotace byl HC Rebel. V roce 2010 prodalo město klub HC Rebel do soukromých rukou firmě ŽSD Brno za podmínek, o kterých se vedení HC Rebel zmiňuje v dopise zaslaného městu v prosinci tohoto roku a ve kterém se píše o finanční injekci 3.500.000 Kč od ŽSD do krachujícího klubu ještě před prodejem a další vyrovnání dluhu 1.500.000 Kč vůči Slavii Praha hned po koupi klubu. Po prodeji klubu BK uzavřel novou smlouvu o spolupráci s HC, která specifikovala podrobněji práva a povinnosti obou stran. BK se zavázal poskytnout bezplatně všechny členy mládežnických družstev, akceptovat rozhodnutí GM s případným hostováním hráčů a ze získaných dotací hradit veškeré náklady HC Rebel, které budou použity na mládež. V této smlouvě je rovněž stanoveno, že HC Rebel zajistí a bude provádět výběr trenérů a realizačních týmů mládeže. Od roku 2011 byly poskytovány dotace na mládež prostřednictvím BK. Tato smlouva je platná dodnes. Dále byla uzavřená Smlouva o sdružení, která v podstatě navazuje na Smlouvu o spolupráci mezi BK a HC a v podstatě jen upřesňuje způsob vzájemného financování, které má být do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku vyúčtované. Na důsledek všech těchto smluv pro BK, chcete-li mládeže, se dá dívat ze dvou stránek, a to po stránce sportovní a po stránce ekonomické. Ta sportovní říká, že výběr trenérů a realizačních týmů mládeže je plně v kompetenci HC Rebel prostřednictvím generálního manažera. Ta ekonomická říká, že BK poskytne všechny příspěvky, dotace a jiné, které dostane na zajištění této činnosti HC Rebel, tzn. že BK bude sloužit jen jako příjemce dotace od města. V roce 2010 byla rovněž podepsaná trojstranná Smlouva o spolupráci mezi městem Havlíčkův Brod, BK a HC, která mimo jiné stanovuje, kolik, komu a za jakých podmínek město poskytne dotaci na mládežnická družstva pro roky 2010 – 2013, která pak byla podepsaná ještě pro rok 2014 a 2015. Tato smlouva jenom potvrzuje, že BK byl do celé transakce vtažen jen jako příjemce dotace, protože přímá dotace na HC Rebel už nebyla možná. Od zvolení nového vedení BK 13. 12. 2013 jsme zahájili s majiteli HC Rebel (v roce 2013 prodalo ŽSD majoritní podíl novým majitelům) jednání o reorganizaci a převzetí kompetencí pro řízení mládežnických družstev a účetního oddělení mládeže od HC Rebel při zachování sportovní provázanosti obou subjektů. Výsledky těchto jednání začaly být realizovány před současně probíhající sezonou 2014-2015 a bylo to vyústění uzavřených dohod s majiteli HC Rebel přenechat řízení mládeže zcela na BK.

Od května 2014 se povedlo i úplně oddělit účetnictví od HC Rebel tzn., že už nemusíme prostředky získané z dotací a jiných zdrojů poskytovat HC Rebel, k čemuž jsme ale stále zavázáni ve Smlouvě o spolupráci. Máme vlastní účetní a vedeme samostatné podvojné účetnictví. Od sezony 2015-2016 chystáme další etapu reorganizace u mládežnických týmů, která se bude týkat celkového řízení a koncepce mládeže, protože nejsme spokojeni s určitými principy fungování, jak po sportovní, tak i organizační stránce. Některé jsme převzali z minulých období, některé jsme nastavili před touto sezonou, ale neosvědčily se. Současná sezona nám ale ukazuje, kam by se měl další vývoj ubírat po stránce sportovní, organizační i ekonomické. BK má i své zastoupení v představenstvu HC Rebel, tak abychom mohli částečně ovlivňovat chod HC Rebel, jehož jsme 10% vlastníkem. Rok 2014 bych proto nazval jako nultý ročník nového Bruslařského Klubu, samostatně hospodařícího, rozhodujícího a zodpovědného hokejového klubu. Vše je ale závislé na ekonomické stránce, a ta v současnosti vůbec dobrá není, neboť čelíme statisícovým vratkám a penále za špatné vyúčtování dotací z let 2011, 2012, 2013. V únoru 2014 byly zastupitelstvem města Havlíčkův Brod nařízeny audity (kontroly) nakládání s dotacemi za roky 2011, 2012 a 2013. Audit začal kontrolou roku 2013 a závěr auditu byl, že BK neoprávněně vyčerpal 1.8 mil korun. V září letošního roku byl nález zastupitelstvem města snížen a nařízena vratka 680.000 Kč v 18ti měsíčních splátkách po cca 38.000 Kč. Audit za roky 2011 a 2012 byl uzavřen 28. 11. 2014 s výsledkem, že BK neoprávněně čerpal dotaci přibližně 1.9 mil Kč. Na zastupitelstvu města 22. 12. 2014 se bude řešit naše žádost o prominutí a zároveň o bytí BK vůbec. BK by byl schopen ustát maximálně vratku ve výši do 400.000 Kč. V případě, že bychom museli vracet celou částku, znamenalo by to vrátit městu cca 2,6 mil Kč, což se rovná krachu BK a konci mládežnického hokeje vůbec. Z vyjádření HC Rebel a.s. k provedeným auditům je patrné, že nepřipouští, až na drobné částky, pochybení ve vyúčtování dotací za mládež a se závěry auditů nesouhlasí, protože vyúčtování dotací bylo po celou dobu pod kontrolou města. Město Havlíčkův Brod si smluvně vymínilo mít od roku 2010, po prodeji klubu do soukromých rukou, v dozorčí radě HC Rebel a.s. své zastoupení a podle nás právě proto, aby mohlo touto cestou kontrolovat nakládání s dotacemi. Další možností, kterou Město Havlíčkův Brod mělo, byla průběžná veřejnoprávní kontrola naplnění smluvních povinností dle smlouvy o poskytnutí dotací, která kdyby proběhla v průběhu roku 2011, tak jak se tomu stalo letos, protože byly pochybnosti o dotacích, nemuselo k současné situaci dojít vůbec a předpokládali bychom, že jestliže město poskytne několikamilionovou dotaci, tak si prověří, jak se s ní nakládá. Uznáváme ale, že k pochybení došlo i na straně BK, protože BK mohlo rovněž kontrolovat HC Rebel, jak hospodaří s dotacemi. BK ale sloužil jenom jako prostředník mezi městem a HC Rebel, což je i ze všech uzavřených smluv nesporné, pro získání dotace pro mládež. Přes všechna tyto zjištění věříme, že vše dopadne dobře, že najdeme společně s Městem Havlíčkův Brod způsob, jak celou situaci vyřešit. Nabízí se řešení např. jako v roce 2008, kdy tehdy stejný audit nařídil HC Rebel vrátit ze 7.000.000 dotace celkem 3.313.973 Kč jako neoprávněně čerpané prostředky. Z této částky nakonec musel HC Rebel vrátit částku jen něco kolem 150.000Kč, protože tehdy zastupitelstvo našlo způsob, jak z neoprávněně čerpaných prostředků udělat legálním způsobem oprávněné. Dalším řešením by mohlo být např. řešení jako v roce 2009, kdy zastupitelstvo města schválilo dotaci pro HC Rebel ve výši 8.000.000, ale zároveň v bodě II. 2. nařídilo, že z první poskytnuté splátky dotace v roce 2009 bude Městem uhrazena na účet TSHB dlužná částka 541.728 Kč a tím budou dluhy HC Rebel za rok 2008 vyrovnány. Z toho vyplývá, že určitě lze najít legitimní způsob, jak celou situaci vyřešit zvláště, když veřejnoprávní kontrola naplnění smluvních povinností dle smlouvy o poskytnutí dotací v tomto roce 2014 ukázala, že v BK již vše funguje jak má, a tak nezbývá než věřit, že se nám podaří přesvědčit zastupitelé a odvrátíme konec BK a tím i konec mládežnického hokeje, který má letos velkou šanci na úrovni staršího a mladšího dorostu postoupit do extraligy, což je nejvyšší soutěž v této kategorii. Nechceme, aby toto vyjádření bylo chápáno jako vydírání zastupitelů města Havlíčkův Brod, prostřednictvím dětí, které by tak přišly o svoji volnočasovou aktivitu a někteří možná i o možnost svého budoucího povolání nebo trenérů a dalších, kteří jsou na tomto rozhodnutí finančně závislí, ale je to poslední možnost, jak zachránit mládežnický hokej v Havlíčkově Brodě a není vůbec důležité, jestli pod názvem HC Rebel nebo Bruslařský klub. Závěrem dovolte poslední poznámku, v roce 2008 a 2009 bylo formou dotací z městské pokladny poskytnuto HC Rebel a.s.(tehdy ještě vlastněné Městem HB) celkově 15.000.000 Kč dle zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu na celoroční činnost podporující práci s mládeží, sport a tělovýchovu, na podporu celoroční činnosti zejména organizované mládeže. V roce 2014 hospodaří BK s dotací 4.000.000 Kč na totéž. Děkujeme všem za pochopení vzniklé situace a jakoukoliv snahu pomoci.

Ing. David Kozlík, předseda výboru Bruslařského klubu Havlíčkův Brod, Michal Teplý, Andrea Vlasáková, Richard Cachnín, Mgr. Pavel Zmrhal, členové výboru

Autor: Redakce

18.12.2014 VSTUP DO DISKUSE 4
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Na zdraví!

Rebel sváteční speciál je mezi nejlepšími neobvyklými pivy

Fotografie, která se stane symbolem letošních voleb.
DOTYK.CZ
6

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

Řídila auto pod vlivem drog

Havlíčkův Brod - Pryč jsou ty časy, kdy řidiči usedali za volant omámeni jen alkoholem! Havlíčkobrodští policisté zastavili v pátek 20. října krátce před pátou hodinou odpoledne na ulici Na Výšině v Havlíčkově Brodě osobní automobil Fiat Punto.

Z vozidla zmizely autobaterie

Chotěboř - Krádež autobaterií ze zaparkovaného vozidla prověřují policisté v Chotěboři. K činu došlo v noci z pátku 20. října na sobotu na ulici U Stadionu.

Cizinci byli za vloupání už odsouzeni

Havlíčkův Brod – Pět cizích státních příslušníků se pokusilo v Havlíčkově Brodě začátkem minulého týdne odcizit dvě zaparkovaná osobní vozidla, Škodu Favorit a Škoda Felicia. Všichni již ve čtvrtek stanuli před okresním soudem v Havlíčkově Brodě a za své jednání už byli odsouzeni.

Vyhřívaná podložka usnadní nejmenším start do života

Havlíčkův Brod - Dětské oddělení dostalo při příležitosti Dne otevřených dveří přestavěné a zrekonstruované stanice intermediární péče o novorozence dar od Českých drah.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT