Obviněno bylo celkem sedm dozorců. Jednoho z nich soud viny úplně zprostil. Ostatní odešli od soudu s tím, že nešlo o trestný čin, ale o možné kázeňské provinění. Případné potrestání by pak bylo v kompetenci ředitelky věznice. „Řízení ještě nebylo ukončeno,“ sdělila Deníku bez dalších podrobností mluvčí světelské věznice Lada Příbrská. Jenže obhájce jednoho z dozorců Libor Pikna Deníku řekl, že v případě jeho klienta už soud rozhodl.

„Písemné rozhodnutí věznice mám už několik dní k dispozici. Výsledek je ten, že se můj klient nijak kázeňsky neprovinil. Znamená to, že je zcela nevinný,“ sdělil Pikna, který mluví pouze za svého klienta.

U ostatních obviněných dozorů to podle něj může být jinak, či se čeká, až rozhodnutí nabude právní moci. „Předpokládám ale obdobný postup i u ostatních, protože i před soudem jejich nadřízení svědčili, že dozorci postupovali v souladu s pravidly věznice,“ dodal Pikna.

Recidivistka Alice V. strážce nařkla z toho, že ji za trest připoutali k okenní mříži za obě ruce poté, co ve věznici ztropila výtržnost. Během připoutání, které trvalo s krátkou přestávkou tři a půl hodiny, se pomočila.

Obviněno nakonec bylo sedm dozorců. Soud nejprve všechny dozorce zprostil viny. Po opakovaném hlavním líčení byli odsouzeni za zneužití pravomoci, aby odvolací soud následně řekl, že nešlo o trestný čin a celou záležitost předal do kompetence ředitelky věznice.

Libor Pikna v těchto dnech za svého klienta už sepisuje žádost o odškodné za zbytečné trestní stíhání. „Kvůli této kauze, která se vůbec neměla dostat k soudu, byl můj klient na dlouho dobu postaven mimo službu. Po státu budeme žádat uhrazení nákladů na obhájce a nemajetkovou újmu za způsobené příkoří,“ popsal Pikna.

Žádost dostane Ministerstvo spravedlnosti. Podle odhadu obhájce půjde minimálně o půl milionu korun. „Zkušenosti jsou takové, že ministerstvo v takovýchto případech vyplácí jistou část z podaného nároku. Zbytek je pak nutné vymáhat žalobou v občanskoprávním řízení proti ministerstvu,“ naznačil další možný vývoj Pikna.

Ten také předpokládá, že se o svůj nárok přihlásí i ostatní poškození. „Nárok na to mají všichni,“ doplnil Pikna.