Několik věcí přímo spjatých s významnou hudebnickou rodinou Stamiců doplňují další artefakty z osmnáctého století, hudební nástroje i liturgické předměty. Mezi exponáty nechybí dva obrazy Antonína Stamice, kupce, varhaníka a sbormistra, který se přistěhoval do Německého Brodu a zajistil tak městu jeho snad nejvýznamnějšího rodáka, svého syna Jana Václava Stamice. Výstava potrvá do září.