Hudební obory podléhají módě, trendem je hra na keyboard

„Pravda je, že před lety bylo na umělecké škole čtyři až pět úvazků pedagogů houslí. Přesto se dá říci, že počet žáků je téměř stejný jako v minulosti,“ řekl ředitel havlíčkobrodské Základní umělecké školy Jindřich Macek. Ba co víc, za poslední roky se v hudebním oboru i mírně zvýšil. Jenže byť vzešlo z Havlíčkobrodska mnoho výborných muzikantů, často se už nevrací zpět.

V brodské hudebce je největší zájem o klavír – téměř sto žáků. Stabilní počty má i klasická kytara, unikátně velký počet žáků oproti jiným školám na Vysočině se učí na akordeon nebo na klarinet. Ke škole patří navíc pobočka v Přibyslavi, kam se sjíždí z okolí včetně Brodu zájemci o housle. Opět za to mohou osoby pedagogů.

„Obecně je v módě také hra na keyboard (elektrický klávesový nástroj – pozn. redakce), ale s kolegy zastávám názor, že dobrý klavírista se naučí na keyboard hrát rychle, ale dobrý keyboardista má s tradičním klavírem problémy,“ vysvětlil ještě Macek. Sám, ač loutnista, dal před třemi lety svou dceru jako pětiletou do houslí a synek se teď začal učit na klavír. „Od útlého věku je beru na koncerty, takže sami zjistili, co se jim líbí. Navíc nás láká i to, že společně můžeme muzicírovat,“ řekl.

Motivací je hraní v dechovce

Na nezájem o housle, klavír nebo dechové nástroje si ředitel chotěbořské Základní umělecké školy nestěžuje, ale přiznává, že by mohl být i větší. „To je však způsobeno povrchností populace, která chce mít všechno hned a s minimálními náklady na čas a úsilí,“ vysvětlil Milan Moc. Motivací je podle něj třeba šance dětí hrát v dechovce, kde z pětačtyřiceti dětí hraje dokonce 12 dívek.

V Ledči nad Sázavou se na housle učí 10 dětí, na klavír 41, na keyboard 30 a na dechové nástroje celkem asi 60 dětí.

„Všichni jsme ovlivňováni sdělovacími prostředky a vzhledem k tomu, jaký druh hudby televizní i rozhlasové stanice produkují, není překvapivé, že rodiče pro svoje děti často nevybírají klasický hudební nástroj. Pozitivní roli však může hrát propagace výsledků vzdělávání v ZUŠ a snad i výrazná osobnost učitele,“ vysvětlila ředitelka ledečské školy Jana Laudátová.