V malém výstavním sále Brixen si mohou prohlédnout kolekci fotografií, jež vytvořil Daniel Reynek převážně v 70. letech. Jsou pořízeny zvláštní technikou, při níž se vrství dva diapozitivy.

„Nezapře, že jeho otec byl vynikající grafik a malíř a že i on má vysoké výtvarné cítění a vidění. Jiné než obyčejný člověk. Ukazuje krásu, která je skrytá, kterou si uvědomíme teprve na jeho fotografiích,“ řekla Zina Zborovská z Muzea Vysočiny. Ta zároveň lituje, že toto dílo není víc rozsáhlé.

„Název výstavy souvisí s roky vzniku fotografií. Sedmdesátá léta znamenala pro rodinu čas útlaků a tísně, výslechů, domovních prohlídek a nejistoty,“ vysvětlil kurátor výstavy David Bartoň.

Daniel Reynek se narodil v roce 1928 v La Tronche u Grenoblu jako starší syn básnířky Suzanne Renaud a grafika, básníka a překladatele Bohuslava Reynka. Dnes žije Daniel Reynek se svým bratrem v obci Petrkov nedaleko Havlíčkova Brodu.