Filip T. A. K. a Jindřich Doležal prezentují svá díla ruku v ruce už čtvrt století. Výsledky jejich spolupráce můžete obdivovat denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin až do 25. května.

Ivo Havlík