Výstava se koná pod záštitou Švýcarského velvyslanectví v Praze a zahájí ji Dominique Petter, velvyslanecká radová. Své básně přednese švýcarská básnířka Leta Semadeni, na violoncello zahraje Petr Nouzovský.

Souhrou šťastných náhod švýcarská výtvarnice Silvia Billeter začala studovat na Akademii výtvarných umění v Praze v době, kdy poprvé široká uměnímilovná veřejnost měla možnost nahlédnout do tvorby Bohuslava Reynka.

Zážitek ze setkání s básnickým dílem Bohuslava Reynka byl pro Silviinu vlastní tvorbu natolik významný a určující, že již více než patnáct let se v jejím díle setkáváme s grafickými listy vytvářejícími cyklus jednotným názvem – „Hledat Petrkov“.