Nejde ovšem o akci pouze pro věřící, ale naopak, je otevřena všem, kdo chtějí prožít příjemné odpoledne s milými lidmi a smysluplně zabavit sebe i své ratolesti.

Tentokrát se lidé sejdou v 9.25 hodin v neděli 7. září v Havlíčkově Borové. Program se bude odehrávat v kostele a také ve farním areálu. Po úvodních slovech předsedy pastorační a ekonomické rady se uskuteční slavností mše svatá na památku vysvěcení kostela.

O hodinu později následuje modlitba a oficiální zahájení dne, a poté i prohlídka fary.

Od 12 hodin je na programu Modlitba Anděl Páně a po obědě, kolem 13. hodiny, začne zábavné odpoledne.

Pro všechny zájemce bude k dispozici šachový turnaj, dále potom sportovní a společenské hry, zpívání, vědomostní soutěž, naučná stezka pro celou rodinu a v neposlední řadě maňáskové divadlo.