Díky spolupráci farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé a brodským Muzeem Vysočiny s Člověkem v tísni, o. p. s. se můžete těšit na čtyři večerní přednášky a jeden pobytový víkend pro studenty.

Cyklus má společný název Kdo jiný v Havlíčkově Brodě? „Témata spojuje myšlenka lidských práv: dětská práce a vykořisťování dělníků, boj proti totalitní moci v Bělorusku, hledání moudrosti stáří, šikana, ztracená duše českého národa,“ vysvětluje evangelický farář David Šorm z Horní Krupé.

Témata a hosté:

Továrna na hračky - 5. února - hostem Jiří Silný, předseda ekumenické akademie zabývající se Fair Traide

Lekce běloruštiny - 12. března - hostem Jan Ruml, bývalý ministr vnitra ČR, politik, angažuje se v pomoci běloruským disidentům, kteří se inspirují Chartou 77

Hledání moudrosti stáří - 9. dubna – Jiřina Šiklová, socioložka, vysokoškolská pedagožka, její poslední knihy se zabývají stářím a komunikací mezi generacemi

Johanna - Z pekla do ráje - 21. května - Zdeněk Martínek, psycholog, pracovník Psychologicko pedagogické poradny v Přibyslavi, odborník na rizikové chování dětí a mládeže včetně šikany

Ztracená duše národa - 4. až 6. června - víkendový pobyt pro studenty a mládež, tématem bude ztráta identity, slušnosti, víry…, inspirováno sérií dokumentárních filmů Olgy Sommerové, součástí víkendu budou přednášky diskusní skupiny, výtvarná dílna…

(han)