Skoro 320 tisíc korun mu na tento záměr poskytne Regionální operační program Jihovýchod.

„Stezka začne v Okrouhlici, povede přes Vadín, Krásnou Horu, Lipnici, Babice a Olešnici zpátky do Okrouhlice,“ informoval předseda sdružení Jan Langpaul. Dodal, že na trase stezky dlouhé 22 kilometrů bude rozmístěno 10 zastavení s informačními tabulemi. Na nich budou reprodukce malířových obrazů, inspirovaných konkrétním místem se základními daty malířova života a úryvky textů, které se váží k danému dílu. Trasu stezky protínají cyklotrasy a turistické trasy stezky, díky spolupráci s Klubem českých turistů bude zanesena také do map.

Poznávací stezka je součástí mnohostranných aktivit sdružení, mezi které patří péče o malířův rodný dům, publikační činnost, pořádání letní výtvarné dílny pro děti či turistického pochodu Jeníkova špacírka počátkem října. „Cílem činnosti sdružení není pouze péče o připomínání slavného rodáka, ale rozvoj kulturních a společenských příležitostí pro obyvatele regionu a jeho návštěvníky,“ připomněl Langpaul.

Výstavba stezky bude zahájena v září, do provozu by mohla být uvedena ještě v letošním roce.