Křehkost, lyričnost, duchovnost, nevtíravá krása, niterná hloubka a pravdivost Zrzavého uměleckých děl je už dlouhá desetiletí vnímána českým národem jako nedílná součást našeho kulturní bohatství. K místům, kde Jan Zrzavý rád pobýval, patří vedle Prahy, Vodňan, Bretaně, Paříže, Benátek nebo Řecka zejména jeho Vysočina s rodnou Okrouhlicí a s Krucemburkem, kde je dle svého přání pochován.

Společnost Jana Zrzavého nabízí kulturní veřejnosti divácky zajímavou scénickou produkci o Janu Zrzavém s příznačným názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“.

Představení bude uvedeno na hradě Lipnici v sobotu 2. července 2011 v 16 hodin. Právě na tento hrad měl malíř výhled ze své rodné Okrouhlice.

A ve svém pozdním věku, když si v Okrouhlici vybíral místo pro své každoroční sezónní pobyty, muselo být z okna jeho ateliéru vidět na hrad Lipnici.

Scénickou produkcí „Kouzelník, který uměl namalovat duši“ je preferována poetičnost, jež je specifická pro dílo Jana Zrzavého.

Scénář rovněž vychází z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak jsou obsaženy v umělcově korespondenci, v publikovaných článcích a knihách, filmech a audionahrávkách. Představení je provázeno hudbou, která byla vytvořena specielně pro tuto produkci o Janu Zrzavém.

Své nezastupitelné místo má v představení vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině.

Na ztvárnění výjevů z malířova dětství se podílely ve filmových sekvencích děti z Krucemburku a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek.

Nechybějí ani scény týkající se významných osobností, s nimiž pojilo malíře hluboké přátelství, promítající se do oblasti lidské i umělecké. Hlavní roli velmi věrohodně ztvárňuje Stanislav Michek, známý ochotnický herec z Chotěboře.

Jitka Měřinská