Sdružení nese název Přátelé podlipnických kostelů a jejich cílem je upozornit na tyto gotické stavby, přivést do nich lidi i kulturu a také dostatek peněz, které by pomohly s jejich záchranou.

Zároveň s Týdnem pro podlipnické kostely, který začíná už v úterý 5. července, se uskuteční také Svatomarkétská pouť v Loukově. Od úterka do neděle se kostely sv. Martina v Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici otevřou a budou volně přístupné prohlídce vždy od 13 do 17 hodin.

Kulturní program se tentokrát uskuteční celý v Loukově. V úterý 5. července se od 17 hodin odehraje benefiční koncert vokálního souboru Musica cum gaudio pod vedením uměleckého vedoucího Martina Šmída. Soubor provede skladby Dietricha Buxtehudeho „Jesu, meine Freude“ a další vokální tvorbu.

V sobotu 9. července je pro návštěvníky na 16. hodinu připraven druhý benefiční koncert – vystoupení instrumentálního souboru Musica malinconica s Hudbou věku melancholie. Soubor hrající hudbu období pozdní renesance a raného baroka povede Eliška Baťová.
V neděli 10. července začne v 10 hodin poutní mše svatá ke cti sv. Markéty, kterou bude celebrovat farář lipnické farnosti Pavel Veith.
Nedělní odpoledne mohou návštěvníci využít k návštěvě tří po sobě jdoucích komentovaných prohlídek kostelů. První začíná ve sv. Jiří v Řečici ve 14 hodin, druhá ve sv. Martinu v Dolním Městě v 15 hodin a třetí v Loukově v 16 hodin.

Program celého Týdne pro podlipnické kostely zakončí slavnostní gregoriánské nešpory v kostele sv. Markéty v Loukově, které začínají v 17 hodin .

V podlipnických kostelech bude po celou dobu probíhat veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude věnován na další opravy kostelů.