Zároveň tak byl zakončen rok Havlíčkových významných jubileí, když na tento den připadlo i výročí Havlíčkovy daportace do Brixenu. Jak zdůraznili editoři publikace Aleš Říman a Hynek Bouchal, kniha je koncipována jako sborník soudobých inspirativních náhledů na osobnost Karla Havlíčka Borovského. Navíc většina textů vznikla přímo pro potřeby této publikace.

Na jejím obsahu se podílelo mnoho významných osobností jako například Petr Pithart, Milan Uhde, Bohumil Doležal, Magdaléna Pokorná, Alexander Stich a další, kteří dokáží zaujmout nejen odbornou, ale také širokou čtenářskou veřejnost.

Smutné ale je, že z více než čtyřiadvacetitisícového města Havlíčkova přišlo na prezentaci knihy a zakončení oslav roku Havlíčkových jubileí pouhých 23 občanů.

Jaroslav Švanda