Skupina klientů a pracovníků občanského sdružení Benediktus z Chotěboře vystoupí v sále městského kina od 18 hodin.

Nejde o zcela obvyklý koncert právě proto, že jeho účinkující jsou z občanského sdružení, které se již jedenáct let stará o postižené lidi z celého regionu. „V Chotěboři a na Modletíně ve svých prostorách poskytuje tak zvanou odlehčovací službu, klienti se učí vykonávat jednoduché manuální práce v řemeslných dílnách a podílejí se na vytváření krásných ručních výrobků. Pod vedením našich pracovníků pracují v dílně keramické, tkalcovské a výtvarné. Někteří z klientů jsou již v Benediktu zaměstnáni, což významně přispívá k vyššímu pracovnímu uplatnění lidí s mentálním postižením,“ prozradil Oldřich Milt z Benediktu.

Také arteterapie má v Benediktu své pevné místo. A to především aktivní účastí klientů v kapele BeneBend. „Tato originální skupina se skládá ze zaměstnanců, klientů a dobrovolníků Benediktu a hraje převážně svou původní tvorbu. Má za sebou již mnoho vystoupení na plesech a různých benefičních akcích, mimo jiné též společný koncert s Hradišťanem Jiřího Pavlici,“ dodal Milt s tím, že pokud chtějí nejen Ždírečtí prožít hezké chvíle, neměli by si tuto jedinečnou muzikantskou sestavou nechat ujít.

Součástí akce má být podle organizátorů také promítání fotografií a beseda o práci a poslání sdružení, a také prodejní výstavka výrobků ze všech dílen.

(han)