Jde o další z přeložených jarních koncertů. „Vstupenky z března zůstávají v platnosti. Nevyprodali jsme ale všechny, takže kdyby ještě někdo chtěl tyto gentlemany v kloboucích vidět, má šanci. Jen je důležité, aby si návštěvníci nezapomněli roušky,“ upozornila za Ostrov Ivona Souralová s tím, že koncert bude na sezení.