„Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o talkshow, v níž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků," prozradila za Krajskou knihovnu Vysočiny, jež akci pořádá, Klára Kameníková.

Stejně jako Vondruškovy knihy, ani pořad nepostrádá nadhled. Současně je však postaven na reálných faktech. 
A protože se jako autor dívá na historické prameny jinýma očima než školní učebnice, dozví se posluchači řadu překvapujících odhalení.

Věděli jste třeba, že středověké pivo chutnalo úplně jinak než to dnešní? A že se hojné pití piva neodsuzovalo, ale naopak patřilo ke společenským povinnostem?

Napadlo by vás, že naši předkové měli ve středověku v erotickém konání větší svobodu, než má dnešní společnost?

Vlastimil Vondruška přiblíží také středověkou spravedlnost na základě skutečných dobových případů, kdy podle něj soudci nesoudili formálně jako dnes, ale hledali spravedlnost ve svém srdci.

Kateřina Malá