V úterý 5. března od 17 hodin se čtenářům v krajské knihovně představí spisovatelka Radka Denemarková. Je to spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka německých děl a dramaturgyně. Je jediná česká autorka, která obdržela Magnesiu Literu třikrát – za prózu, za publicistiku a za překladovou knihu.

Vystudovala bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Roku 1997 získala na FF UK titul Ph.D. za práci s názvem Sémiotická problematika dramatizací. Intersémiotický překlad na příkladech českých dramatizací 20. století. Problém intertextuality. Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pracovala též jako lektorka a dramaturgyně v Divadle Na Zábradlí. Od roku 2004 je spisovatelkou na volné noze.

Publikovala monografii o divadelním a filmovém režiséru Evaldu Schormovi Sám sobě nepřítelem(1998), studii Ohlédnutí za Milenou Honzíkovou (2003; in: Dopis zmizelému), redigovala sborník Zlatá šedesátá (2000). V roce 2005 vyšla její prozaická prvotina A já pořád kdo to tluče. Její druhý román Peníze od Hitlera (2006) získal Magnesii Literu za prózu a další ocenění v zahraničí: polské vydání bylo nominováno na Cenu Angelus (2009), německé vydání Ein herrlicher Flecken Erde (DVA 2011) získalo Usedomskou literární cenu (Usedomer Literaturpreis 2011) a Cenu Georga Dehia (Georg-Dehio-Buchpreis 2012). Magnesií Literou byla oceněna také její románová monografie Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (2008) a překlad knihy Herty Müllerové Rozhoupaný dech (2011). V roce 2011 vyšel její román Kobold: Přebytky něhy / Přebytky lidí a v roce 2014 Příspěvek k dějinám radosti.

Na základě knihy MY 2 (2014) byl natočen stejnojmenný film (v režii Slobodanky Radun, premiéra: listopad 2014). Její nejnovější román Hodiny z olova vyšel v únoru 2019.