Organizace se jako každý rok ujali studenti sexty, 2.C a 2.D, kteří pro nás chystají jednu z nejpopulárnějších akcí nejen pro studenty, ale i rodiny s dětmi. Už v pátek 17. května začne odpoledne plné soutěží, zábavy a kulturních vystoupení.Letošní Majáles který pořádají studenti gymnázia v Havlíčkově Brodě, zahájí už v pátek 17. května na náměstí kvíz první pomoci. V parku budou probíhat soutěže pro děti a vyjížďky na loďkách. O závěr tanečního odpoledne se postarají mažoretky. V Klubu OKO se v 15 hodin v pátek koná přednáška známého youtubera.

A v sobotu se mohou návštěvníci Havlíčkova náměstí těšit na tradiční soutěž o krále a královnu Majálesu, skvělé kapely a v neposlední řadě na charitativní Color Run.

"Chceme si užít skvělý den plný zábavy, ale víme, že jsou tu lidé, kteří nemají kvůli svým tělesným hendikepům takové možnosti, jako máme my. Proto jsme se rozhodli uspořádat charitativní běh na pomoc malé Viktorce, která trpí spinální muskulární atrofií. Přijďte se tedy na Majáles nejen pobavit, poslechnout hudbu, koupit něco dobrého ve stáncích, ale také podpořit dobrou věc. Jako havlíčkobrodští studenti se cítíme povinni nejen pozvedat kulturu našeho města, ale také pomoci těm, kteří to potřebují. A jen díky množství ochotných sponzorů a vám všem, kteří se přijdete podívat a užít si den, je tohle možné," vzkazují studenti gymnázia.

Majáles (v překladu z latiny „májové, květnové“) jsou české studentské oslavy příchodu máje, oslava krás studentského života. Tradice je doložena už od dob rozmachu univerzit v 15. století, a již tehdy se ustálil zvyk tolerovat studentskou recesi, a to i provokativní. Některými autory je původ slavnosti v českých zemích kladen až do prostředí středoškoláků v 18. století. V den školního volna před filipojakubskou nocí (30. dubna) se žáci vydávali pod školními prapory a se svým učitelem do jarní přírody, kde zpěvem oslavovali radost.

Přes zákaz konaný majáles roku 1847 na gymnáziu v Litomyšli je jednou z klíčových události Jiráskova románu Filosofská historie z roku 1878. V národnostně vyhrocené druhé polovině 19. století se majáles stal, dle Jiráskovy interpretace, volnomyšlenkářským, antiklerikálním a vlasteneckým svátkem, který si přisvojili i vysokoškolští studenti. Majáles byly charakterizovány především průvody různě recesisticky oblečených studentů městem a volbou Krále majálesu.

Za první republiky tradice majáles ochabovala, po druhé světové válce v letech 1946–1947 tradici oživovali politicky aktivní svazáci. Roku 1956, po pádu Stalinova kultu, se tradice obnovila, ovšem pod taktovkou Českolslovenského svazu mládeže.

Z majálesových oslav roku 1956 vzešly petice Československého svazu mládeže Matematicko-fyzikální fakulty UK a Pedagogické fakulty UK, které vyzývaly ke zrušení cenzury, přehodnocení „bratrského“ vztahu k SSSR nebo omezení kádrového řízení na školách. Další ročníky majáles byly spolupřipravovány a bedlivě kontrolovány bezpečností. Květnové studentské akce se v Praze konaly bez průvodů a s policejní asistencí u pomníku K. H. Máchy

Průchod studentů Prahou

Od roku 1964 byly oslavy majálesu oficiálně povoleny Roku 1965 ideologický dozor polevil a výsledkem bylo, že králem pražského majálesu byl zvolen slavný americký beatnik Allen Ginsberg.

Dva dny po majálesu byl Ginsberga zatčen pro opilství, o den později zdaržen, obviněnl z výtržnictví, opilství, narkomanie a propagace homosexuality. O dva dny později byl úředně vyhoštěn z Československa a odletěl do Londýna I majáles v roce 1966 se nesl ve společensko kritickém duchu. Pražského průvodu se zúčastnilo asi sedm tisíc pět set studentů, počet přihlížejících byl odhadován na sto tisíc. Králem majálesu v Praze a Plzni se stal Miroslav Horníček.

Porevoluční majáles První pražský majáles od šedesátých let se konal v roce 1990. Králem majálesu byl zvolen student MFF UK Milan Horák. Korunu převzal z rukou svého předchůdce básníka Allena Ginsberga.

Projekt majáles

Zárodky majálesu v současném pojetí vznikly roku 2004, kdy města Zlín, Brno a Olomouc společně uspořádala Moravský Majáles. Od roku 2005 jsou větší majálesy v českých zermích spojeny do projektu Český Majáles. V roce 2007 se odehrával Český Majáles již v 10 městech. Následující rok se pak projektu účastnila Praha, Brno a Plzeň; od roku 2009 do sestavy opět přibyl Hradec Králové.

Zcela samostatnou akcí je festival Budějovický Majáles, který svou novodobou tradicí spadá do roku 2004 a je oproti festivalům zapojeným do Českého Majálesu neziskovou akcí pořádanou studenty, kterým není lhostejné dění ve městě, v němž žijí a studují. Stejně tak se nekomerční tradici podařilo obnovit i v Olomouci, kde od roku 2011 probíhá Olomoucký Majáles Univerzity Palackého. Ten si zachoval původní tradici alegorického průvodu, volbu krále a kromě přehlídky hudebních skupin je také centrem divadel, umění, sportu, apod.

Mezi zachované středoškolské Majálesy patří i Majáles v Českém Těšíně. V tomto pohraničním městě se Majáles koná od roku 2007. Těšínský Majáles se snaží zachovat tradice, průvody, Krále i královnu, kteří jsou vybírání z maturitních ročníků těšínského Gymnázia, programy Majálesu jsou utvářeny z řad talentovaných studentů. Těšínský Majáles organizují studenti studentům a je neziskový. Mezi zvláštnosti Těšínského Majálesu patří multikulturnost, kterou přináší jedinečná kombinace českých a polských středních i základních škol v tomto městě.