Ovšem pro dílo Česká báseň aneb Výpravu české soudobé básnické tvorby za českými čtenáři pod hlavičkou Literárního sdružení Vzdorospolek navíc představuje vržení kostek v tzv. odborném březnovém předkole ohledně základního rozdělení přihlášených básní pro čtenářskou část ročníku, která se uskuteční v následujícím půlroce přes jaro a léto.

Také tento rok obdaruje vítěze společnost Autonot Jihlava mj. pery značky Parker. Do letošního 11. ročníku, jehož uzávěrka proběhla v zimě 31. ledna a ukončení připadne na podzim 18. října v rámci 24. havlíčkobrodského knižního veletrhu, přispělo básněmi 102 řádně přihlášených tvůrců. Dne 24. února bylo v souhrnném balíčku poštou rozesláno jejich 255 básní osmi odborníkům, jmenovaných za Středisko východočeských spisovatelů, Unii českých spisovatelů, literární servery LiTerra a Písmák, Městský úřad Kutná Hora, Kulturní noviny a nově také za Národní knihovnu ČR a Havlíčkobrodský deník.

Zlatý svitek

Tito odborníci se při posuzování předložené tvorby navzájem neznají, neznají básníky, neznají básníci je, neznají je ani čtenáři. Proč? Pochopitelně kvůli zajištění co největší nestrannosti pro známkování básní, aby je co nejméně ovlivňovaly jakékoliv vnější okolnosti.

A právě na základě průměrných známek – jako ve škole od jedničky do pětky – se kromě roztřídění tvorby pro čtenářské hlasování (níže) sestaví přesné pořadí od první po 255. báseň. Tvůrce té první obdrží na podzim putovní cenu Zlatý svitek. Ovšem jeho jméno, jakožto jména všech básníků zůstanou utajena až do konce ročníku také proto, aby nikterak neovlivňovala čtenářské hlasování.

Výzva pro čtenáře

Hlasování od dubna do konce září poběží na stránkách kroužkového sešitu Střípků A4, tedy jeho půjčováním v knihovnách či dobrovolníky. Každý z vás, čtenářů, se dle jistého klíče může spolupodílet na celkovém pořadí všech básní či výňatků. Nikdo jiný nežli čtenáři nerozhodne o konečném pořadí veřejné roviny.

Právě toto hlasování je tím nejdůležitějším, pro co celé dílo České básně v roce 2003 vzniklo. V básních naleznete tolik krásného, a přitom jsou čtené tak málo. Vzdorospolek navázal od letoška spolupráci s Národní knihovnou ČR, čili by v každé knihovně měly být zhruba od půlky dubna kroužkové sešity k zapůjčení. Neváhejte si o ně říci, kdyby je neměli na viditelném místě. Hlasovat můžete všichni a bez jakýchkoliv poplatků.

Až bude v dubnu kroužkový sešit prvně představen světu v prostorách pražského Klementina, sídla Národní knihovny ČR, podáme vám, čtenářům Deníku, o tom zprávu a přineseme další podrobnosti k probíhajícímu klání.

S ohledem na rozsáhlost a počet přihlašovaných básní slouží březnové předkolo zejména na zmenšení jejich objemu pro všeobecný čtenářský záměr, jímž je zmiňované roztřídění básní do dvou skupin:

1. Více úspěšné – Básně se ocitnou v plném znění v hlavní čtenářské části České básně (o putovní cenu Stříbrný svitek). Tam je prostor dle tzv. základních kamenů Vzdorospolku pro 50 až 100 básní. Poslední roky mezi více a méně úspěšnými se pohyboval onen mezník u dolní hranice (např. vloni 52, předloni 57) též kvůli počtu stran ročenky Pár střípků, která není nafukovací. Ta vyjde v říjnu jako souhrn celého ročníku.

2. Méně úspěšné – Ani ti básníci, kteří do hlavní části neproniknou s žádným dílkem, nejsou hozeni přes palubu. S výňatkem vždy jedné ze své básně se u čtenářů v tzv. druhém sledu ucházejí o putovní cenu Bronzový svitek. Takže každý básník bude mít své želízko v ohni do poslední chvíle. Snad v každé básni je něco zajímavého a i její část (výňatek) dokáže promlouvat. To je na básních kouzelné.

Hrátky malířů s obrázky na míru

Postupem času začaly stránky sešitu a ročenky zdobit obrázky zprvu jen námětové, poté i na míru. Pro milé a nezištné nabídky vícero malířů s pomocí zkrášlení básnického počinu se vloni poprvé zavedlo zcela nové hodnocení pro veřejnost – „soutěžní" obrázek k nesoutěžní básni. Letos tomu nebude jinak. Každý ze zapojených výtvarníků (vloni jedenáct) jde do těchto hrátek s jedním obrázkem. Zkrátka Česká báseň není jen o básních. Jak je zvykem, jména malířů se odhalí také až po skončení hlasování.

Pro knihy, v nichž se zobrazují souhrny ročníků, jsou velkým oživením kresby. Poprvé vloni byly přes léto zhotoveny na míru ke každé básni v hlavní části tři obrázky vždy od jiného výtvarníka a sám básník si přes náhled vybral ten, co se mu nejvíce líbil. Takže jak byla v loňské ročence otištěna u každé básně kresba dle vkusu básníka, tak tomu bude i letos. Spojení básní s obrázky se všeobecně sešlo s kladným ohlasem a přidalo ročence nový rozměr. Kromě ucelených tabulek s odborným hodnocením i čtenářského hlasování je náležité místo vyhrazeno postřehům hlasujících čtenářů, jež mají význam zpětné vazby k básníkům. Loňská kniha Pár střípků 2013 je stále k mání po 120 Kč, letošní k zamluvení na níže uvedeném spojení se Vzdorospolkem.

Výzva pro básníky

Doposud nikde nezveřejněné básně do dvanáctého ročníku (uzávěrka 31. ledna 2015) už můžete průběžně posílat přes stránky Vzdorospolku – http://vzdorospolek.wz.cz. Je tam ke stažení přehledný tiskopis „Slovo" (angl. Word). Ve svém počítači jej vyplníte a následně odešlete přílohou na: vzdorospolek@seznam.cz (předmět: Česká báseň 2015). Na oněch stránkách můžete přímo vyplnit obdobný elektronický tiskopis s 12 body, ale není tak přehledný. Jakékoliv dotazy (i objednávky) můžete volat na číslo jednatele Vzdorospolku 774 982 924.

Vlastimil Hloupý, jednatel Vzdorospolku