„Jelikož se výstava dotýká předválečné i poválečné karikatury, zmínila bych zde trojici autorů, co rozhodně stojí za vyzdvihnutí. Je to Josef Čapek, Adolf Hoffmeister a Antonín Pelc. ” dodává ředitelka galerie, Hana Nováková.

Po skončení výstavy, tedy dvacátého srpna tohoto roku si návštěvníci budou moci prohlédnout díla Oldřicha Jelínka, malíře, grafika a ilustrátora.

„Dvacátého pátého srpna bude otevřena v galerii velká výstava věnovaná tomuto tehdy velmi známému a vyhledávanému autorovi. Protože ale v roce 1981 emigroval a žil v Mnichově, byl cíleně odstraněn z dějin výtvarného umění v Čechách a i animovaného filmu, kterému se věnoval. Loni jsme získali velké množství jeho obrazů, z nichž právě zmíněnou výstavu připravujeme, ” dodává Nováková.