V nové společenské a kulturní místnosti městské knihovny vystavují manželé Bartůškovi z Úsobí obrazy, grafiku i paličkovanou krajku. Výstava byla otevřena v polovině června a potrvá do konce září. K vidění je na 90 obrazů.

„Bartůškovi ve svých obrazech spojují křehkou krásu paličkované krajky s malbou nebo tiskem, které krajku oživují a dávají jí nový prostor. Jsou to malá poetická vyprávění, zpracovaná s citem pro kouzlo tvarů. Dávají pocit radosti, pohody a harmonie. Obrazy, snivé pohledy do duše, kde se barevné tóny vzájemně snoubí, proplétají a přenášejí nás do světa snů starých zahrad, oživlých bytostmi andělů a siluet astrálních postav, které lákají a vtahují do svého něžného dění," zve na výstavu Pavla Dymáčková z knihovny.

Druhá výstava v knihovně nese název Poklady zapomenuté v knihách a jsou k vidění do konce prázdnin v běžných prostorách instituce. Příchozí mají možnost zhlédnout, co vše je možné najít ve vrácených knihách.

Výstava nazvaná Údolí řeky Doubravy je pak k vidění v chotěbořském zámku, kde sídlí městské muzeum. Připravili ji pracovníci muzea a fotografiemi přispěl Miloslav Vaněk a Jaroslava Dvořáková.

„Výstava seznamuje s krásami přírodní rezervace Údolí Doubravy, podává informace o řece Doubravě, o vzniku jejího údolí, jeho historii, o flóře a fauně, o jeho ochraně, vytvoření naučné stezky a dalších zajímavostech i o pověstech, které se k němu vztahují. Je určena laické veřejnosti všech věkových kategorií," vysvětlila vedoucí muzea Pavla Benešová. Otevřena bude až do 9. září.

(han)