Letošní rok si totiž muzeum připomíná sto třicet let od svého vzniku a obrazy Jany Horkelové budou od zítřka dělat společnost kresbám Jindřicha Pruchy v expozici Mnichovská kresba. Už v neděli pak odstartuje v muzeu ve čtrnáct hodin série přednášek: 130 let boje o život, smysl a existenci. První nese lehce provokativní název: Je muzeum v krizi, nebo je to katastrofa? Více prozradil autor série seminářů Michal Rozhoň.

Přiblížíte, jak a kde muzeum vzniklo?
Vzniklo rozhodnutím zastupitelů města – proto městské – ve spolupráci s Občanskou záložnou. Město a záložna byly společnými vlastníky sbírek a záložna poskytla první prostory, které byly v jedné místnosti v dnešní chotěbořské knihovně. Přibližně dnešní prostory v zámku získalo až v padesátých letech minulého století.

Odpočátku vznikají sbírky spíše chaoticky z darů místních. Souvislá výstavní činnost však začala až po přestěhování do zámku, první výstava byla o houbách.

Kdo dal k vybudování muzea impuls?
Významnou postavou, která se o muzeum zasloužila, byl Josef Václav Neudoerfl, místní učitel a organizátor kulturního života, ten se také stal prvním správcem muzea. Mluví se také o vlivu Františka Ladislava Riegera, který ale reálně neměl mnoho času vykonat více než myšlenku podporovat svou autoritou, byl majitelem zámku v Malči. Velkými podporovateli muzea byli i Dobrzenští, tehdejší i nynější majitelé zámku. Jan Václav Dobrzenský byl zvolen předsedou muzejního spolku. Jeho syn Jan Maxmilián Dobrzenský pak oslovoval Jaroslava Tichého, poválečného správce muzea, který pro muzeum získal zámek, přítelem, a v 90. letech po navrácení majetku muzeum dál podporoval. Současný majitel Jan Josef Dobrzenský v této linii pokračuje. Je to krásný příklad toho, že se lze povznést i nad tak velké křivdy, k jakým došlo po roce 1948, a překrýt je láskou k domovině.

Bylo muzeum při svém založení něčím výjimečné?
V té době bylo přibližně dvacáté muzeum u nás. Od starších se odlišuje právě svým založením – první muzea vznikala jako spolková. Rozhodnutí zastupitelů v nich nehrálo roli. U nás to probíhalo opačně: vznikli jsme z rozhodnutí zastupitelstva a z rozhodnutí zastupitelstva také vznikl muzejní spolek. Pro srovnání: městské muzeum pražské vzniklo 1881.

Prozradíte ještě něco k zítřejšímu otevření a dalším výstavám?
Kresby z expozice nazvané Mnichovská kresba, která představuje Pruchovu studijní tvorbu z doby studia na Mnichovské akademii, budou k vidění maximálně do konce června, pak si je převezmou restaurátoři a odhaduji, že tuto i příští sezonu je nikdo neuvidí. Bude to ale patrně déle, neboť ochrana kreseb vyžaduje, aby po vystavení byly pět let uloženy v bezpečí depozitáře.

První větší výstava bude otevřena v neděli 3. května ke čtyřiceti letům profesionálních hasičů v Chotěboři. Bude na ní k vidění mnoho fotografií a staré i nové techniky. Na nádvoří zámku bude vystavena historická stříkačka z roku 1909 zapůjčená dobrovolnými hasiči z Jitkova.

Kateřina Malá