Jan Zrzavý, známý především jako malíř, byl také podle Jitky Měřínské ze Společnosti Jana Zrzavého zdatným autorem esejí, článků, básní a rovněž knížky Jeníkovy pohádky. „Toto literární dílko Jana Zrzavého vyšlo v Aventinu roku 1920. Později byly Jeníkovy pohádky vydány roku 1996 v Havlíčkově Brodě. Je až s podivem, že dvorní ilustrátor Aventina, jak byl Jan Zrzavý nazýván, vypravil své pohádky do světa bez ilustrací,“ podotkla Měřínská.

Jak upřesnila, výtvarný doprovod Jan Zrzavý zredukoval na Pohádkový kopec, který je na titulní straně, na zdobné iniciály na začátku textu každé z deseti pohádek a na ornamentálně propracovaný znak nakladatelství Aventinum. Jednotlivé pohádky zůstaly bez ilustrací.

Proto Společnost Jana Zrzavého ve snaze spojit kouzlo Jeníkových pohádek se světem dnešních dětí zařadila do zadání výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého téma Jeníkovy pohádky. Jak vysvětlila Jitka Měřínská. učitelky četly v hodinách výtvarné výchovy Jeníkovy pohádky, radily a děti malovaly.

„Autoři vybraných ilustrací byli nebo ještě jsou žáky základní školy Oudoleň, Okrouhlice, Krucemburk a Havlíčkova Borová,“ upřesnila Měřínská. U všech ilustrací je použita stejná výtvarná technikakterou metodicky zpracovala Dagmar Losenická ředitelkou školy Oudoleň. Téma Jeníkovy pohádky organizačně vedla v rámci výtvarné soutěže Miloslava Michalová.

„Jeníkovy pohádky obohacené ilustracemi dětí z Vysočiny vydá Společnost Jana Zrzavého letos jako neprodejné výtisky. Jsou důstojnou připomínkou malířova jubilea a jeho důvěrného vztahu k Vysočině,“ zdůraznila Měřínská s tím, že kniha se stane vzácným dárkem pro malé autory, zúčastněné školy, organizátory soutěže, malířovy příbuzné a další instituce, které se hlásí k odkazu slavného malíře.

Společnost Jana Zrzavého vydání knížky financuje ze svého účtu a z příspěvků od dárců, kteří se rozhodnou originální kulturní počin podpořit příspěvkem na účet Společnosti Jana Zrzavého. Slavný malíř Jan Zrzavý se narodil 5. listopadu 1890.