„Hlavní část přehlídky se uskuteční od pátku 8. května do neděle 10. května, kdy se divákům představí se svými inscenacemi čtrnáct divadelních souborů.

Jde především o pohádková představení, která na obou jevištích KD Ostrov zahrají amatérské divadelní soubory z Třeště, Jihlavy, Vilémovic, Žďáru nad Sázavou, Sezimova Ústí, Olomouce, Turnova, Jaroměře, Prahy, Vamberka a Čelákovic.

Na svojí domovské scéně v AZ centru na Rubešově náměstí se v rámci přehlídky představí v neděli odpoledne také domácí loutkářský soubor Kráťa," uvedla ředitelka festivalu Ludmila Honzová.

Havlíčkobrodská regionální přehlídka neprofesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež je přehlídkou s možností postupu představení na národní přehlídku Popelka Rakovník.

Všechna soutěžní představení bude sledovat odborná porota ve složení: Luděk Richter – autor, režisér a dramaturg, Daniela Weissová – režisérka a herečka LS Čmukaři, Romana Zemenová – učitelka dramatické výchovy a herečka LS Čmukaři.

Na závěr každého hracího dne je pro účastníky setkání připraven rozborový seminář, kde si všichni účinkující i diváci mají možnost popovídat o odehraném a viděném.

Pohádkový průvod

Divadelní část přehlídky bude zahájena již v pátek 8. května. První představení třídenního divadelního maratonu začne již v devět hodin.

Ve 13:30 vyjde z havlíčkobrodského parku Budoucnost velký maškarní průvod pohádkových bytostí, v jehož čele pojede kočár s královskou rodinou.

Sraz kostýmovaných účastníků průvodu je plánován do půl druhé před kostelem sv. Trojice v havlíčkobrodském parku Budoucnost.

Všichni kostýmovaní účastníci průvodu jsou hosty organizátorů a mají zdarma vstup na pohádkové představení divadelního souboru ze Žďáru nad Sázavou s představením pohádky Začarovaný vůl, které začne ve velkém sálu KD Ostrov ve 14 hodin.

Organizátoři srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče z Havlíčkova Brodu i okolí.

Obrázky zaslaly tisíce dětí

„Neodmyslitelnou kulisou divadelní přehlídky je již tradičně výstava dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší pohádková postava," řekl ředitel pořadatelského spolku Adivadlo, Ivan Pelikán.

Ten dodal, že svoje výtvarné a literární práce, včetně těch kolektivních, v tomto roce do soutěže zaslalo přibližně 2 600 dětí ze základních, mateřských a uměleckých škol z okresu Havlíčkův Brod.

„Každé z dětí, které se do tvorby zapojilo, obdrželo od organizátorů přehlídky volnou vstupenku na některé z uváděných představení. Porota sestavená z organizátorů a pedagogů, vybrala ty nejlepší výtvarné a literární práce, které získají ocenění.

Ceny si mohou děti vyzvednout přímo na výstavě, která je otevřena ve velkém sálu KD Ostrov od úterý 6. května, vždy od devíti do šestnácti hodin. Z technických důvodů bude tentokrát výstava ukončena již v pátek 8. května v 18 hodin," poznamenal Pelikán.

Součástí výtvarné výstavy je i takzvaná „Galerie Stonožka".

Ve spolupráci s Mezinárodním hnutím Stonožka – děti na vlastních nohou, jsou v této minigalerii nabízeny k prodeji dětské práce z minulých ročníků a výtěžek z prodeje je zasílán na členskou organizaci tohoto hnutí – Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, se kterou pořádající Adivadlo spolupracuje.