Amálie Mánesová (1817-1883) byla česká malířka. Její otec Antonín Mánes navštěvoval své šlechtické mecenáše a výlety do jejich sídel využíval k práci v plenéru. Horní Posázaví navštívil už na začátku třicátých let 19. století. Svědčí o tom jeho veduty hradu Lipnice, Brána v Lipnici a Nádvoří zámku Lipnice, všechny z roku 1832. V pozdějších letech Antonína doprovázely jeho děti, hlavně starší Josef a Amálie. Sourozenci Mánesovi pokračovali v těchto cestách i po otcově smrti. Jedním z míst, kam několikrát zavítali, je zámek Pohled.

V letech 1822 – 1864 zámek v Pohledu vlastnil Eugen Silva-Tarouca. Vztahem tohoto šlechtice k rodině Mánesů se zabývá magisterská diplomová práce Hany Venzhöferové, kterou pod vedením profesora Lubomíra Slavíčka obhájila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. K archivu dopisů Silva-Tarouců-Unwerth s rodinou Mánesů zatím stopa nevede.

„Ani mně se je nepodařilo vypátrat, což však nevylučuje jejich existenci. I přes tuto skutečnost je Mánesova výtvarná činnost pro pohledské zámecké pány písemně doložena – a to zmínkami v korespondenci s dalšími členy rodiny Silva-Tarouců," píše Venzhöferová.

Zámek a chalupa

V regionální literatuře se v polovině šedesátých let minulého století objevila zmínka o dvou velkých olejových obrazech z majetku obce Pohled, které do roku 2006 uchovával depozitář Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě a nyní jsou laskavostí obce Pohled zapůjčeny Národní galerii. Jedná se o díla Amálie Mánesové z jejího pobytu v Pohledu v roce 1854. První zobrazuje pohledský zámek, druhý je nazván Chalupa truhláře Hanolda, či Chalupa v Pohledu. Právě ten je považován za jednu z nejkrásnějších krajin Amálie Mánesové. Obě olejomalby vznikly pro Eugena Silva-Taroucu-Unwertha staršího a v Pohledu zůstaly.

Slavnějším z rodiny Mánesů je samozřejmě bratr Amálie – Josef.

„U nás v Pohledu vytvořil podobizny Eugena Silva Taroucy-Unwerth a jeho ženy Julie, rozené Kaufmannové. Dva oválné obrazy jsou v depozitu Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě a dvě olejomalby v životní velikosti by měly být na havlíčkobrodské faře. V roce 2012 byly vystaveny u nás v kapli Všech svatých. Josef Mánes v okolí kreslil a maloval rovněž studie lidových krojů, v nich v Simtanech vypodobnil Marii Schafferhansovou a v Bartoušově Kateřinu Neubauerovou," doplňuje informace o vztahu nejslavnějšího českého malířského rodu k Pohledu kronikářka obce Martina Bořilová.

Ivo Havlík