Jeho spolupořadatelem je totiž i ledečské občanské sdružení Molekul. Festival se uskuteční ve dnech 18. až 24. března a upozorní na nebezpečné tendence, které se poslední dobou objevují v české společnosti. Provokativní tezí „Pod tíhou strachu" chce festival otevřít debatu o sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci.

První dny festivalu budou vyhrazeny projekcím a besedám určeným žákům ledečské základní školy a studentům tamního gymnázia, v jehož přednáškovém sále se celý festival odehraje. Brány kinosálu gymnázia se ale otevřou i široké veřejnosti.

Krize autorit

„Jsme rádi, že se nám podařilo přivést festival Jeden svět také do Ledče nad Sázavou, která bude jedním ze čtyřiceti měst celé ČR, kde se bude letos festival konat. Samotné poslání festivalu je velmi důležité a my jsme moc rádi, že jej takto můžeme zprostředkovat jak studentům, tak občanům. Letošní Jeden svět obecně reaguje na současný stav společnosti v ČR, v níž narůstají tlaky způsobené ekonomickým vývojem a jeho sociálními dopady i krizí politických autorit," řekl Vladimír Veleta, koordinátor festivalu Jeden svět v Ledči.
Studentské filmy budou celkem čtyři. Film Na sever od slunce slibuje fantastické záběry přírody, dobrodružné surfování za polární noci i „běžné" pobývání na pláži. To vše spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci, i když si hrdinové filmu musí zajistit základní podmínky k přežití.

Film Na divokém severu režiséra Davida Vondráčka zase mapuje události v severních Čechách během horkého jara a léta 2011 a klade je do historických souvislostí, které dnešnímu neutěšenému stavu tohoto kraje přímo či nepřímo předcházely.

Další film Polibek od Putina na příkladu mladé a ambiciozní Máši Drokovové sleduje různé tváře provládního mládežnického hnutí Putinových příznivců v Rusku.

Poslední film pro studenty, Zakázané hlasy, zase představuje tři odvážné ženy z Íránu, Kuby a Číny, které rozhodly nemlčet a postavily se diktatuře.

Zahajovacím filmem pro veřejnost bude Pevnost, na který, jak organizátoři z občanského sdružení Molekul doufají, osobně přijede i režisér filmu Lukáš Kokeš.

Poeticky laděný dokument popisuje na příbězích několika postav každodenní život v propagandistických kulisách Podněsterské moldavské republiky.

V nabídce pro veřejnost bude i film Hra o kámen, na který také přijede osobně režisér Jan Gebert. Tento film balancuje na hranici vlastenectví a nacionalismu, řeší péči o věci veřejné a politický cynismus i absurditu lokální politiky a jejích hybatelů.

Promítat se bude i film Silvie Dymákové Šmejdi, který ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se skrývají za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů pro seniory".

Na programu bude také film Dejte nám peníze, jenž mapuje aktivity celebrit v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, a film Velvyslanec, který odkrývá pozadí nelegálního obchodu s diamanty a diplomatickými pasy v Africe.

Festivalou sérii doplní i film Po zemi, po moři, který kromě líčení riskantního útěku přináší také svědectví o absurdních podmínkách života uprchlíků v nové zemi a o byznysu, který se v souvislosti s uprchlictvím rozvinul. Vzdělání po čínsku je název posledního filmu, který festival v Ledči nabídne.

Chybět nebudou ani české filmy ze sociálně vyloučených oblastí. Příklon k rasismu, diskriminaci a vyhledávání „obětních beránků" však nezaznamenává pouze Česká republika.

Eskalace xenofobie

Proto Jeden svět celkově nabízí sérii filmů z různých částí světa, které zobrazují celou škálu případů od toho, jak se xenofobní nálady v lidech pozvolna rodí, až po krajnosti, do nichž může situace eskalovat. Hlavní tematická kategorie „Bojíte se snášet?" nicméně přinese i několik dokumentů, jež mohou české diváky a divačky v otázkách soužití a tolerance pozitivně inspirovat.

„Hlavním posláním letošního ročníku je nejen upozornit na stávající globální i tuzemské otázky v lidsko-právní problematice, ale také především upozornit na jakési preventivní principy fungování. Protože se nyní bohužel často nacházíme v situaci, kdy velké procento lidí automaticky negativně zareaguje nejen na romskou národnost sousedů, ale i na jiný politický názor, příliš hlasitý hovor na ulici, obyvatele jiného města, víry a podobně," dodává Veleta. Více na: www.jedensvetledec.cz.

Šárka Nevoralová