Výstava, která potrvá do 23. listopadu, nese stejný název jako kniha vydaná nakladatelstvím Paseka. Oba počiny si kladou za cíl připomenout veřejnosti, že v letošním roce uplynulo padesát let od úmrtí Suzanne Renaud (1889-1964), která z francouzského Grenoblu následovala svého muže Bohuslava Reynka do malé vesničky Petrkov na Českomoravské vysočině.

Izolace po válce

S českým prostředím se pomalu sžívala, zvláště když od svého sňatku v roce 1926 do druhé světové války manželé střídavě pobývali ve Francii a v Čechách. Válka pak znamenala omezení kontaktu s rodnou zemí a ztráta možnosti vycestovat po roce 1948 byly pro Suzanne strašlivé rány, jejichž následky nesla až do svého odchodu, přesto navzdory osudu a pochybám dokázala i zde literárně tvořit.

Zatímco se dílo jejího manžela Bohuslava Reynka stalo známé a vyhledávané, jeho žena zůstávala dlouho v jeho stínu. A právě tato záslužná monografie i putovní výstava Lucie Tučkové napravuje. Snaží se zhodnotit autorčinu básnickou tvorbu, přetiskuje řadu fotografií i dopisů, podrobně provází životem Francouzky provdané do Petrkova a mimo jiné přináší i soubor jejích pozdních básní, které, v překladu Jiřího Reynka a autorky, vycházejí poprvé.