Třiadvacátého května tam začne výstavní projekt Baroko na Havlíčkobrodsku, část exponátů bude také v sousedním Muzeu Vysočiny.

Obsáhlá výstava potrvá až do osmého září. „Tato expozice seznámí veřejnost s kulturním a společenským fenoménem baroka v Havlíčkově Brodě a okolí,"informovala ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Hana Nováková.

Návštěvníci galerie se seznámí s řadou dosud nevystavených a nikde nepublikovaných exponátů vysoké umělecké i historické hodnoty z let 1620-1780. K vidění budou rovněž rozličné typy předmětů, například archeologické památky, různé mapy, dobové kroniky, hudebniny či bohoslužebné náčiní.

Dále se zájemci mohou těšit rovněž na obrazy, plastiky, cechovní památky, fotografie různých významných architektonických památek a další zajímavé  dokumenty.

„Je to v podstatě završení naší pětileté práce, kdy hlavně jeden kolega objížděl archivy doslova po celé republice, studoval nekonečné množství materiálů a zjistil skutečně mnoho zajímavých věcí," řekla ředitelka galerie. Součástí expozice Baroko na Havlíčkobrodsku budou jak originální předměty, tak repliky, které je časem nahradí. „Repliky se nechávají zhotovit proto, že archiválie není možné vystavovat celé tři měsíce. Některé originály tu například budou první tři týdny, jiné zase v průběhu výstavy," vysvětlila Nováková.

Připravuje se odborný katalog

Cílem projektu je představení historie a kultury na Havlíčkobrodsku v období baroka. Na formování tehdejší doby se zde podílela řada osobností z řad šlechty i měšťanstva.  Na výstavě připomenou alespoň nejvýznamnější z nich, například Jana Křtitele Seidla nebo Jana Františka Beckovského. Stranou zájmu nezůstane ani barokní hudba.   K výstavě se připravuje také obsáhlý katalog s odbornými studiemi a bohatou obrazovou přílohou.  „V současné době už jsou hotové a dokončené stati, na kterých se podílí přední historici umění, třeba pan Ivo Kořán, který se obdobím baroka zabývá už asi od padesátých let," konstatovala Nováková. Jeden z příspěvků v katalogu se bude věnovat například havlíčkobrodskému augustiniánskému klášteru.

Výstavu Baroko na Havlíčkobrodsku připravují pracovníci galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem Havlíčkův Brod a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Některé předměty jim byly zapůjčeny mimo jiné také z církevních objektů a dalších kulturních institucí.  Stejně jako ostatní výstavy v galerii, i tato bude doplněna o doprovodné programy především pro školy.

Zuzana Rodová