Výstava byla pojmenována Génius, na kterého jsme měli zapomenout.

Společně s grafikami byla vystavena i Jeruzalémská bible se sto pěti Reynkovými ilustracemi. Vlastnímu zahájení výstavy nazvané Génius, na kterého jsme měli zapomenout, předcházela ekumenická bohoslužba v katedrále svatého Víta.

Úvodního slova se ujal  kardinál Dominik Duka, který také převzal nad výstavou záštitu.

Katedrálou, která byla zaplněna do posledního místa, zazněly i Reynkovy verše. Nechyběly ani  výjevy z pašijových her, či scénický tanec na téma posledních slov Ježíše Krista, a společný průvod, který do Valdštejnské jízdárny přivedl právě pražský arcibiskup.

Podle odborníků je rozsáhlá výstava děl Bohuslava Reynka jednoznačně jedním z uměleckých vrcholů letošního roku.

Hlavním pořadatelem výstavy je mecenáš umění Richard Fuxa, jenž  nedávno uspořádal také velmi úspěšnou výstavu plakátů Alfonse Muchy v pražském Obecním domě.

Výstava grafik Bohuslava Reynka, jejíž kurátorkou byla grafikova vnučka Veronika Reynková, potrvá ve Valdštejnské jízdárně v Praze až do 31. července.