„Myslím,že co se týče společenského života, tak si ve Vilémovicích nemůžeme stěžovat. Seznam akcí na letošní rok 2020 už je pořádně dlouhý. Podílí se na nich jak místní TJ Sokol, tak divadelní spolek Lucerna. Máme vlastní kapelu, pořádáme masopustní průvod. Pro tři stovky dětí z celého okolí zas v létě Pohádkový les. Na zámku bude i letos koncert vážné hudby,“ dal nahlédnout do společenského života vesnice Milan Svoboda správce obecního domu.

Bez hasičů jdou body dolů

„Naše obec se hlásí pravidelně do soutěže Vesnice roku. Když k nám přijde na návštěvu odborná komise, ptá se nás, jestli máme ve Vilémovicích dobrovolné hasiče. Když komise zjistí, že sbor dobrovolných hasičů u nás není, tak podle pravidel soutěže jdou body dolů. Upřímně to nechápu. Vždyť máme tolik jiných aktivit, kulturní život obce je tak bohatý, ale to komisi asi moc nezajímá. Ptají se po hasičích,“ posteskl si Milan Svoboda.

Jak vzápětí vysvětlil, v obci dobrovolný hasičský sbor není, protože se nenašel nikdo, kdo by měl k hasičské uniformě takový vztah, že by ve Vilémovicích sbor založil. Pokud by to bylo nutné, má ale podle Milana Svobody obec Vilémovice dohodu o vzájemné pomoci s okolními vesnicemi, kde dobrovolný hasičský sbor je. Ve Vilémovicích žije asi 258 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1638. Obec Vilémovice v roce 2008 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny.