„Při příležitosti dokončení projektu bychom chtěli pozvat občany ke slavnostnímu otevření upraveného prostoru u Jelení studánky. Na programu bude krátká ekumenická bohoslužba smíření, vystoupení pěveckého sboru a trubačů na lesní roh,“ pozval Jan Votava, velmistr Řádu svatého Huberta.

Zájemci se na asi dvoukilometrovou procházku ke studánkám vypraví v půl desáté od kulturního domu, ke kterému se pak vrátí zhruba v půl jedné odpoledne. Na odpoledne si tady organizátoři připravili koncert, besedu i něco dobrého k jídlu a pití.

ProgramObě studánky byly obnoveny a přibyla i odpočinková místa. „Záměrem projektu je vytvoření místa pro posezení, odpočinek a rozjímání. Finance byly získány díky Místní akční skupině Královská stezka. Přáním investora je, aby se místo, které bylo až dosud symbolem rozdělení, stalo místem vedoucím k vzájemnému porozumění a setkávání člověka s člověkem a snad i člověka se Stvořitelem,“ vysvětlil Votava.

„Různé příběhy dvou studánek nám připomínají životní osudy jednotlivců nebo i lidských společenství či národů a voda, pramenící na různých místech, která se slévá po několika metrech v jednom potůčku, je symbolem sjednocení. V okolní přírodě pak můžeme sledovat rozmanitost života, přemýšlet nad významem a vzájemným vlivem a symbiózou jednotlivých rostlinných a živočišných druhů. V rozmanitosti a vzájemném propojení pak můžeme pozorovat geniální řád přírody a v harmonii s tímto řádem nalézat i budoucnost a stabilitu lidského společenství,“ řekl Votava.

Studánky jsou dvě v podstatě náhodou. „Původní Jelení studánka byla časem zapomenuta a teprve v sedmdesátých letech několik milovníků přírody obnovilo studánku, která však byla od té původní vzdálena asi 50 metrů. Teprve o více než 30 let později obnovil se souhlasem majitele původní Jelení studánku pan Miloslav Blažek. Od té doby jsou v Kráteckých lesích studánky dvě,“ dodal Votava.